آقای دکتر محمود فرزین

Dr. Mahmoud Farzin

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306626)

54
12
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی