شادروان آقای دکتر ابوالفضل درویزه

Dr. Albolfazl Darvizeh

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183949)

67
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی