آقای رضا انصاری

Reza Ansari

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179583)

82
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی