آقای پروفسور محمودمهرداد شکریه

Prof. Mahmoudmehrdad Shokrieh

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180382)

66
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی