فصلنامه هیدرولیک

Journal of Hydraulics

مجله هیدرولیک فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن هیدرولیک در رشته مهندسی آب است که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی و یادداشت تحقیقاتی می‌کند. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است مقالات در این مجله به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت نشریه هیدرولیک (jhyd.iha.ir) وارد پروسه داوری می‌شوند.

درجه «علمی- پژوهشی» این مجله طی نامه شماره ۳.۲۹۱۰.۳۷ مورخ ۱۳۸۳.۰۱.۱۸ کمیسیون نشریات علمی کشور به هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران ابلاغ شده است. ضمنا طی مجوز شماره ۱۲۴/۱۱۰۲ مورخ ۱۳۸۶.۰۳.۰۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار این مجله موافقت به عمل آمده است.

اهداف نشریه:

تبیین معضلات و مسائل مرتبط با بخش آب کشور و تلاش در ارائه راه حل برای آنها، آگاه سازی محققان از موضوعات پژوهشهای در حال انجام در کشور از طریق انتشار نتایج، ایجاد پل ارتباط پویا بین انجمن هیدرولیک و جامه مهندسی هیدرولیک، معرفی ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مهندسی هیدرولیک کشور، انعکاس دست آوردهای پژوهش های بنیادی و توسعه ای و ترویج اخلاق والای حرفه ای بین مهندسین و محققین هیدرولیک کشور.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات