آقای دکتر مسعود قدسیان

Dr. Masoud Ghodsian

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318978)

173
50
5
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی