آقای دکتر حبیب حکیم زاده

Dr. Habib Hakimzadeh

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177456)

72
29
1
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی