آقای دکتر علی حسین زاده دلیر

Dr. Ali Hosseinzadeh Dalir

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176640)

112
94
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی