آقای دکتر سید حسین حسینی

Dr. Seyed Hossein Hosseini

استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184580)

116
10
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی