آقای دکتر ابراهیم بابایی

Dr. Ebrahim Babaei

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181011)

74
24
268
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی