آقای دکتر حسن براتی

Dr. Hassan Barati

دانشیار گروه برق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (12607)

86
36
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی مهندسی برق - قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران1380-1386
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت دانشگاه تبریز1372-1375
  • کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان1367-1371