ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای پیمان نادری

Peyman Naderi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176274)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی پیمان نادری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات پیمان نادری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فیلتر کالمن در کنترل بهینه و پایداری دینامیکی شبکه های قدرت چند ماشینه با استفاده از جایابی بهینه پایدارسازبیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق1385
2دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی نوین در پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از جایابی بهینه پایدارساز و طراحی کنترلرهای مقاوم محلیچهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1385
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین اندازه بهینه اجزاء یک سیستم قدرت ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیکچهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1385
4دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و مدل سازی خودروی پراید هیبرد باتری - پیل سوختیسومین همایش پیل سوختی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهعملکرد هوشمندانه کلیدهای وصل مجدد سه فاز از نقطه نظراضافه ولتاژهای گذرا و بررسی نوسانات گذرای ناشی از آنبیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق1391
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی کنترل کننده توان تبادلی بین شبکه سراسری و سیستم تولید پراکندههفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق1391
7دریافت فایل PDF مقالهارائه یک الگوریتم جدید برای کنترل چاپر سهسطحی دو طرفه جهت کاربرد درسیستم ابررسانای ذخیرهساز انرژی مغناطیسیبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهA Novel Control Methodology of the GCSC for Damping the SSR Oscillations based on the Neural Networksبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهکنترل بارفرکانس یک سیستم قدرت چندناحیه ای مبتنی برکنترل مقاوم H∞) و بکارگیری فیلترکالمن به عنوان رویتگرحالتپنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مسائل و راه حلها درکنترل بار فرکانس یک سیستم قدرت چندناحیه ایپنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تولید توان واحدهای بادی بر قیمت های حدی ناحیه ای در سیستم های قدرتدومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییرات شدت یونزاسیون در ژنراتور القایی مگنتوهیدرودینامیک به روش المان محدودبیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر هارمونیک‌های مکانی در موتورهای سنکرون مغناطیس دائمبیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق1392
14دریافت فایل PDF مقالهآنالیز تئوری ترکیبی مدال و مدلسازی زمان -گسسته، در بررسی اثر مقاومت سوئیچینگ روی اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خط انتقال فشار قوی دو مداره تبریز – زیارانبیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق1392
15دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مدهای پیچشی سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با استفاده از مدلسازی ریاضی مبتنی بر فضای حالتهمایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق1392
16دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و ردیابی حداکثر توان سیستمهای فتوولتائیک و به کارگیری این سیستم به عنوان منبع تولید پراکندههمایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طول کانال بر عملکرد ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیکبا روش المان محدودششمین کنفرانس نیروگاههای برق1392
18دریافت فایل PDF مقالهیک ساختار جدید برای اتصال سری مبدل های افزایندهشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
19دریافت فایل PDF مقالهیک مبدل افزاینده جدید با نسبت تبدیل بالااولین همایش ملی مهندسی برق ایران1392
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و مدلسازی دینامیکی مجموعه دیزل ژنراتور برای شبکه های کوچک هیبرید دیزل - باددومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کنترل مستقیم گشتاور موتورBLDCبا حداقل ریپل گشتاور برای حالت مبدل 6 سوئیچه و 4 سوئیچههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
22دریافت فایل PDF مقالهکنترل مستقیم گشتاور موتورBLDCدر حالتهای بدون کنترل شار و با کنترل شارهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
23دریافت فایل PDF مقالهتشخیص خطای خروج ازمحور یک ماشین سنکرون قطب برجسته با استفاده از تئور ی تعمیم یافته تابع سیم پیچیبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق1393
24دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پارامتری هارمونیک های مکانی ناشی از سیم پیچی در ماشین القایی روتور سیم پیچی شدهاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهتعیین ماتریسهای وزنی پایدارساز بهینه قدرت برای سیستمهای چندماشینه توسط الگوریتم هوشمند بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO)اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور1393
26دریافت فایل PDF مقالهارائه یک روش جدید جهت محدودسازی دامنه نوسانات تشدید زیرسنکرونششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهارائه یک روش جدید برای مدلسازی پدیده تشدید زیرسنکرونششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی عملکرد دائمی و دینامیکی یک مزرعه بادی دریایی(OWF) مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) متصل به یک سیستم توزیع 25KV اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود1393
29دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و شبیه سازی ماشین سنکرون قطب برجسته تحت خطای خروج از محور با استفاده از روش المان محدودهجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران1394
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش المان محدود و تئوری تعمیم یافته تابع سیم پیچی در تشخیص خطای خروج از محور ماشین سنکرون قطب برجستهچهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران1395
31دریافت فایل PDF مقالهتشخیص خطای خروج از محور استاتیکی و دینامیکی ماشین سنکرون قطب برجسته با استفاده از FEMچهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران1395
32دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی و ذخیره سازی همزمان انرژی هیبریدی و ظرفیت تولید با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیرهمایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار1395
33دریافت فایل PDF مقالهتشخیص خطای خروج از محور برای ماشین سنکرون رلوکتانسهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1395
34دریافت فایل PDF مقالهOptimal Tuning of PSS Parameters Based on GRS Algorithm forSmall-Signal Stability Enhancementسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق1396
35دریافت فایل PDF مقالهModelling of Constant Power Loads in MatSim for DynamicSimulation of Multi-Machine Power Systemsسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق1396
36دریافت فایل PDF مقالهترکیب سیستم های خورشیدی فتوولتاییک و سیستم ذخیره ساز انرژی UPSسومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران1396
37دریافت فایل PDF مقالهنحوه اتصال اینورترها به سیستم های فتوولتاییک و مدلسازی سیستم فتوولتاییک (PV)سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران1396
38دریافت فایل PDF مقالهنحوه اتصال اینورترها به سیستم های فتوولتاییک و مدلسازی سیستم فتوولتاییک (PV)دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری1397
39دریافت فایل PDF مقالهترکیب سیستم های خورشیدی فتوولتاییک و سیستم ذخیره ساز انرژی UPSدومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری1397
40دریافت فایل PDF مقالهترکیب سیستم های خورشیدی فتوولتاییک و سیستم ذخیره ساز انرژی UPSکنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران1397
41دریافت فایل PDF مقالهنحوه اتصال اینورترها به سیستم های فتوولتاییک و مدلسازی سیستم فتوولتاییک (PV)کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهکنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم اشباع شده به روش جهت دهی میداندومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر1397
43دریافت فایل PDF مقالهرابطه هوش هیجانی با خلاقیت و رضایت شغلی معلمان شهرستان کرمانشاهسومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران1398

مقالات پیمان نادری در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 7 بار

نمودار تولید سالانه مقالات پیمان نادری

تماس با پیمان نادری


به اشتراک گذاری صفحه پیمان نادری

پشتیبانی