آقای افشین لشکرآرا

Afshin Lashkar Ara

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185578)

25
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی