اثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 588

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_121

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پرش هیدرولیکی نقش موثری در استهلاک انرژی جنبشی جریان در پایین دست سازه های هیدرولیکی ایفا می کند. اتلاف انرژی در پرش هیدرولیکی همواره همراه با نوسا نات بزرگ فشار با فرکانس کم است که میتواند باعث ایجاد خسارت و فرسایش شده و امنیت سازه را به خطر اندازد. در تحقیق حاضر تاثیر اجزای زبر مصنوعی غیرممتد لوزی شکل با زبری نسبی0/67 و 1/33 بر نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به نتایج بهدستآمده در بستر زبر در فاصله طولی x y1 < 10 نوسانات فشار بیشتر و به سمت پایین دست پرش نوسانات فشار در مقایسه با پرش هیدرولیکی بر روی بستر صاف به طور متوسط در حدود 80 درصد کاهش مییابد.

نویسندگان

پرستو پارسامهر

دکتری سازههای آبی، دانشگاه تبریز

داود فرسادی زاده

استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

علی حسین زاده دلیر

استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز