آقای حسن قاسمی

Hassan Ghasemi

استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183622)

223
81
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی