Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر سیدحمیدرضا صادقی

Dr. Seyed Hamidreza Sadeghi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335782)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر سیدحمیدرضا صادقی

سمتهای علمی و اجرایی سیدحمیدرضا صادقی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

مقالات نمایه شده سیدحمیدرضا صادقی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپذیری تولید رواناب از افزودنی مولکولارسیو ضایعاتی پالایشگاهدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
2دریافت فایل PDF مقالهاثر رگبارهای متوالی بر هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاریدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
3دریافت فایل PDF مقالهمعرفی رویکرد مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از پسماند گوگردی پالایشگاهیدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح باکتریهای خاکزی بر کاهش رواناب سطحی خاک متاثر از فرآیند یک چرخه انجماد-ذوبدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
5دریافت فایل PDF مقالهضرورت کاربست رویکرد پیوند آب - غذا - انرژی در مدیریت جامع حوزه آبخیزهشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1399
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش های تصمیمگیری گرودار محور در مدیریت امن سیلابپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ایجاد شیار با تزریق رواناب اضافی در کرت آزمایشگاهیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
8دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی حفاظتی: رویکردی نوین در امنیت منابع خاک و آبپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
9دریافت فایل PDF مقالهبهبود محتوای کربن و نیتروژن و پایداری خاک تحت چرخه انجماد- ذوب با تلقیح سیانوباکتریپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
10دریافت فایل PDF مقالهکاربست مدل IntEro در ارزیابی فرسایش خاک حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
11دریافت فایل PDF مقالهکاربست مفهوم تاب آوری در تحلیل امنیت منابع پایه حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
12دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل افزودنی نانوالیاف در کاهش زمان شروع رواناب در کرت های آزمایشی کوچکپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
13دریافت فایل PDF مقالهکاربست پهنه بندی و تحلیل سلامت در شناسایی مشکلات حوزه آبخیز میخ ساز در غرب مازندرانپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
14دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل اثر رگبارهای متوالی در مدیریت آب در کرت های واجد فرسایش شیاریپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
15دریافت فایل PDF مقالهکاربست مدیریت سازگار در آسیب شناسی مهار سیلاب در استان گلستانچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تخریب زمین بی اثر LDN در مدیریت منابع آب و خاکچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
17دریافت فایل PDF مقالهگستره مکانی و زمانی استفاده از ریزموجودات خاک زی در مدیریت منابع آب و خاکچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
18دریافت فایل PDF مقالهکاربست پیوند آب-غذا-انرژی در مدیریت منابع آب کشاورزی در حوزه آبخیز شازندچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
19دریافت فایل PDF مقالهتلقیح سیانوباکترها در مقیاس صحرایی برای مهار روانابچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نرم افزار SedInConnect در ارزیابی اتصال ساختاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف خامسان)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
21دریافت فایل PDF مقالهمقیاس اقتصادی بهینه برای شبیه سازی مولفه های آب نمود در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه، آذربایجان غربیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
22دریافت فایل PDF مقالهکاهش تخریب اراضی در محدوده اکتشاف معدن با استفاده از روش GeoBotanyچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
23دریافت فایل PDF مقالهماتریس بهینه لایه های اطلاعاتی در انتخاب آبخیز نمونه در بزرگ آبخیز دریاچه ارومیهچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهنقش بارش در رخداد سیل 1398 حوزه آبخیز گرگان رودچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
25دریافت فایل PDF مقالهظرفیت سازی افزایش تاب آوری در مقابل سیلابچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
26دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری حساسیت به تخریب زمین و روند آن برمبنای شاخص های تاب آوری و حساسیت زمین (مطالعه موردی: جنوب غرب استان مرکزی)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش و الگوریتم های مختلف در برآورد عامل توپوگرافی فرسایش خاکچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپذیری زمان رواناب از افزودنی نرمه حاصل از کارتن های کنگره ای کهنهچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهضرورت کاربست اکولوژی زیست مهندسی در مدیریت جامع حوزه آبخیزچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
30دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین فرسایش خاک و وسعت کاربری اراضی کشاورزی در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ارومیه با استفاده از LCMچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
32دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات حوزه آبخیز رزینشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
33دریافت فایل PDF مقالهجایگاه سامانه سطوح ابگیر در مدیریت آبخیزهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1398
34دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح سیانوباکتری ها بر زمان شروع رواناب طی رگبار طبیعی در کرتهای آزمایشی کوچکچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
35دریافت فایل PDF مقالهکاربرد هم بست آب- انرژی- غذا در مدیریت منابع آبهمایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
36دریافت فایل PDF مقالهموجودیت و نیمرخ عمقی سزیم-137 در خاک مرجع در جنوب استان کردستانکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رواناب در واحدهای کاری حوزه آبخیزگنبد در استان همدانسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
38دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تجربه های پروژه Grain for Green در مدیریت فرسایش خاکsسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اجمالی پایداری حوزه آبخیز با استفاده از تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
40دریافت فایل PDF مقالهارایه یک چهارچوب شاخص-محور برای ارزیابی جامع سلامت و پایداری آبخیزها با تاکید بر آینده پژوهیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
41دریافت فایل PDF مقالهساز و کار و عملکرد سیانوباکترها در حفاظت زیستیخاک و آبسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای تغییرپذیری شاخص های ارزیابی سلامت فشار، حالت و پاسخ در حوزه آبخیز شازندسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
43دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تخریب زمین بوم سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند با استفاده ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
44دریافت فایل PDF مقالهدستاوردهای پروژه انتخاب آبخیزهای نمونه‎ در مناطق همگن کشورسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سلامت حوزهآبخیز آسیاب رود با مدل مفهومی فشار-حالت-پاسخسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
46دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مروری مفاهیم و روش های ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزهاسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روند تخریب زمین مبتنی برسندروم های تخریبسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطحی نانوسیلیکاسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
49دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سازگار آبخیز مبتنی بر ارزیابی سلامت و پایداریسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
50دریافت فایل PDF مقالهنقش هم عملکردی اندازه های سلولی مقیاس های مختلف نقشه توپوگرافی بر تحلیل برآورد زمان تمرکز در حوزه آبخیز گلازچای اشنویهدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
51دریافت فایل PDF مقالهحساسیت پذیری تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند استان مرکزی به عوامل جمعیتی و مدیریتییازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
52دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی توزیع زمانی بارش شش ساعته حوزه آبخیز امامه و انتخاب بهترین روش معمول جهت پیشبینی این الگودومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
53دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی توزیع زمانی ضریب رواناب بارشهای با تداوم یک ساعت با استفاده ازروش پیلگریم در حوضه آبخیز امامهدومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
54دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد زغال زیستی تولید شده از ضایعات نیشکر بر کاهش رواناب از پلات های آزمایشگاهی بزرگدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
55دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوب در محیط های طبیعیدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
56دریافت فایل PDF مقالهتغییر پذیری زمانی مشارکت مکانی تولید رواناب در حوزه های آبخیز شاهد و نمونه گنبد، استان همدانکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روستا به عنوان یک آلاینده نقطه ای در آورد مواد مغذی (روستای دره تفی دریاچه سریوار)سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست1393
58دریافت فایل PDF مقالهتأثیرپذیری تولید رواناب از کاربرد پلیآکریلآمید محلول در دو شدت و دوام بارندگیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت مدیریت کاربری سرزمین بر تولید رواناب و سیل خیزیکنفرانس ملی مدیریت سیلاب1392
60دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین معادله نفوذ بارش در سطح حوزه آبخیز امامهکنفرانس ملی مدیریت سیلاب1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرچای اورمیه)دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
62دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند بارش سالانه حوزه آبخیز شهرستان اورمیه (شهرچای) با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندالدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
63دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند بارش و دبی با دو روش لیو و من کندال در حوزه آبخیز قزاقلینهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
64دریافت فایل PDF مقالهاثرچرخه انجماد - ذوب برضریب روان آبنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
65دریافت فایل PDF مقالهنقش افزودنی های خاک برمقدار روان آبنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
66دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتباط پراکنش کاری اراضی با خصوصیات آبنمود رگبار درحوزه آبخیز گلاز اشنویه آذربایجان غربینهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
67دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند بارش و دبی ماهانه، فصلی و سالانه در حوزه آبخیز کاردهپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
68دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رفتار هیدرومتئولوژی حوزه ی آبخیز آق قلاهمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی تغییرات مکانی رسوب معلق سه ایستگاه حوزه آبخیززاینده رود درفصل بهارنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
70دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد روشهای تعیین سرعت نفوذ بارش در کلاسهای مختلف خاکاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مدیریت کاربری اراضی بر تولید رواناب و سیل خیزی در سطح حوزه آبخیزاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری سلامت حوزه ی آبخیزبا استفاده ازروش تفکیک رسوباتاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
73دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فصلی کیفیت آب سطحی حدواسط تونلهای اول و دوم کوهرنگ و ایستگاه قلعه شاهرخاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
74دریافت فایل PDF مقالهضرورت استفاده ازپلیمرها درمدیریت منابع آب و خاکاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
75دریافت فایل PDF مقالهRunoff and Suspended Sediment load from main Tributaries into the Zarivar Lakeهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
76دریافت فایل PDF مقالهرد یابی میزان پلی آکریل آمید خروجی مورد استفاده در مهار فرسایش از پلات های کوچکسومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
77دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توزیع عمقی رطوبت خاک در طول آبکندسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
78دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای آلودگی نگار فلزات سنگین در حوزه آبخیز شهری و طبیعیهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
79دریافت فایل PDF مقالهضرورت کاربرد شاخصها و معیارهای مختلف در گزینش مدل بهینۀ سنجۀ رسوبهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
80دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانایی خاک کاربری های مرتع و دیم زار درتولید رواناب و رسوب در دو فصل بهار و تابستان مطالعه موردی حوزه آبخیز شهر کهنهقوچانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
81دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دوکاربری مرتع و دیم مطالعه موردی حوزه آبخیز شهر کهنه قوچانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
82دریافت فایل PDF مقالهمغذی شدن آب ها در اثر حمل عناصر غذایی خاکهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
83دریافت فایل PDF مقالهتخمین توزیع قطری قطرات باران با استفاده از روش لکهایاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
84دریافت فایل PDF مقالهمد لسازی غلظت با دانه بندی رسوبات معلقدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منحنیهای سنجه ماهانه در برآورد رسوب معلق حوزه آبخیز زاینده روددهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
86دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برداشت شن و ماسه بر میزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانهی کجورپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل روند دبی، بارش، دما و تبخیر )مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمدپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
88دریافت فایل PDF مقالهکاربرد هیدرولوژی نظامی در پدآفندهای غیرعاملیششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
89دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضههای استان کردستان با استفاده ازGISششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
90دریافت فایل PDF مقالهافزایش دقت تخمین مدل SCS از طریق جایگزینی مقدار کل بارش با بارش در زمان تمرکز حوزه آبخیز خانمیرزا و کسیلیانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
91دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات ماهانه نفوذ و وزن مخصوص ظاهری خاک در جنگل احیا شدهششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
92دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری زمانی ضریب روانآب در مراتع ییلاقی کدیرششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر عدم مشارکت بهرهبرداران در عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز تیرگانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
94دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تغییرات ماهانه دبی در حوزه آبخیز شهری خرمآبادششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
95دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تأثیر برخی روشهای تعیین سرعت متوسط آب در دقت برآورد دبیششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
96دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آستانه شروع روانآب دو تیمار مرتعیششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
97دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مدلهای ماهانه بارش-روانآب در حوزه آبخیز تنگراه در استان گلستانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات بینسالی درازمد ت ضریب روانآب در حوزه آبخیز بار نیشابورششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
99دریافت فایل PDF مقالهواسنجی رابطه Keulegan برای برآورد ضریب زبری مانینگ در رودخانه کاردهششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
100دریافت فایل PDF مقالهتغییرات ماهانه دبی در حوزه آبخیز جنگلی کجورششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
101دریافت فایل PDF مقالهتغییرات زمانی روانآب و رسوب در تیمار مرتع طی تابستان و پاییز 1388چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
102دریافت فایل PDF مقالهکارایی ضایعات بهره برداری جنگل در کاهش فرسایش خاک مسیرهای چوبکشیچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
103دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانایی خاک کاربریهای مرتع و دیمزار در تولید رواناب و رسوب در دوفصل تابستان و پاییزچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
104دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان تولید روانآب و فرسایش خاک در تیمارهای جنگلی بکر و تخریب-شدهچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
105دریافت فایل PDF مقالهنقش برداشت معدن شن و ماسه در تغییر محتوی فلزات سنگین همراه رسوبات معلق در رودخانه کجورچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
106دریافت فایل PDF مقالهنقش آتشسوزی مرتع بر تغییرپذیری روانآب و رسوب نقش آتشسوزی مرتع برتغییرپذیری روانآب و رسوبچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
107دریافت فایل PDF مقالهمؤثرترین پایه زمانی شد ت باران در تبیین رسوب رگبارچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
108دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی برآورد رسوب رگبارها با استفاده از مدل AOFچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
109دریافت فایل PDF مقالهنقش نفوذپذیری خاک در فرسایش تونلی در جنوب استان فارسچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
110دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی منحنی سنجه رسوب در حوزه آبخیز معرّف خامسانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی آستانه توپوگرافی وقوع فرسایش آبکندی در شهرستان دره شهر استان ایلامچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
112دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی خصوصیات خاک در دو موقعیت بالا و پایین دامنهچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
113دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رسوبنگارهای حوزه آبخیز جنگلی کجورچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
114دریافت فایل PDF مقالهدبی مؤثر انتقال رسوبات معلّق در حوزه آبخیز جنگلی کجورچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
115دریافت فایل PDF مقالهعملکرد روش حد وسط دسته ها در بهبود روابط ماهانه سنجه رسوبچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
116دریافت فایل PDF مقالهبرآورد عامل فرسایشپذیری بر اساس مدل RUSLE در بخشی از خاکهای آهکی شمالغرب ایرانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
117دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پدیده های هیدرولوژیک در پدافندهای غیرعاملاولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم1389
118دریافت فایل PDF مقالهتغییرات رسوب معلق روزانه در رودخانه کجورهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رواناب و رسوب در دو شیب مختلف در حوزه آبخیز جنگلی کجورپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
120دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پدیده پسماند در منحنی سنجه دبی در سیلابهای مشاهداتیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
121دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی دانهبندی رسوبات معلق در یک بازه از رودخانه کجورپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
122دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری توزیعهای برازشی بر دادههای بارش ایستگاه سینوپتیک سنندج در مقیاسهای مختلف زمانیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
123دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری تولید رواناب در پلاتهای کوچک مستقر در تیمارهای مرتعی قرق کوتاه مدت و چرا طی فصل تابستان 1387پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
124دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری دبی و غلظت رسوب طی پاییز 1387 در حوزه آبخیز جنگلی کجورپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
125دریافت فایل PDF مقالهقابلیت مفهوم رگرسیون در شبیه سازی رسوبنگارپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
126دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل فرسایش دامنه ای (HEM) در تخمین فرسایش ناشی از کرتهای آزمایشی شخم خوردهپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
127دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی و واسنجی مدلهای MUSLE-E و MUSLE-S در تخمین رسوب رگبارپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
128دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین پارامترهای شیمیایی کیفیت و دبی آب در رودخانه هرازپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
129دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی زیرحوزههای موثر بر دبی اوج و حجم سیل بهاره با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
130دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سیل در دو حوزه آبخیز شهری تهرانهمایش آبخیزداری شهری1388
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات درون رگباری رسوبات معلق و فلزات سنگین آهن، روی و کرومیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
132دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نقشه های هم فرسایندگی سالانه مبتنی بر شاخص فورنیه اصلاح شده و ویشامیر و اسمیت در ایرانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
133دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات مکانی رواناب در بخشی از خاک های آهکی در شمال غربی ایرانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
134دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی نسبت تحویل رسوب در خاک های آهکی نواحی نیمه خشکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
135دریافت فایل PDF مقالهساده ترین راه برآورد عامل فرسایش پذیری خاک متناسب با خاک های آهکی ایرانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
136دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطح تردد و کوبیدگی بر میزان هدررفت خاک مسیر های چوبکشی در جنگل های بهره برداری شدهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
137دریافت فایل PDF مقالهنموگرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش پذیری (K) در خاک های نواحی نیمه خشک ایرانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بکارگیری مدل GIUH در شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی حوزه آبخیز خانمیرزادسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی برخی از روش های برآورد فرسایندگی باران در حوزه آبخیز چهل- گزی سد قشلاقسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
140دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدل AWBM در شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب در حوزه های فاقد آمار (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
141دریافت فایل PDF مقالهدانه بندی رسوبات معلق در طی یک رگبارسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
142دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های پردازش تصویر برای جداسازی رسوبات بست رودخانهدومین کنفرانس داده کاوی ایران1387
143دریافت فایل PDF مقالهتعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاکهای نواحی نیمه خشک ایراندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی موثر بر پایداری خاکدانه در خاکهای آهکیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
145دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتباط فرسایش با پدیده آبگریزی خاکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
146دریافت فایل PDF مقالهتعیین عامل فرسایشپذیری معادله جهانی فرسایش خاک در خاکهای آهکیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
147دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی ارتباط بین حضور و مساحت فرسایش خاک با کاربری اراضیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
148دریافت فایل PDF مقالهکاربرد MUSLT در برآورد رسوب ناشی از رگبارهای منفرددهمین کنگره علوم خاک ایران1386
149دریافت فایل PDF مقالهتعیین حساسیت خاکها به فرسایش آبی در نواحی نیمهخشک شمالغربی ایرانپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1386
150دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانایی مدل جهانی فرسایش خاک اصلاح شده EUSLE در تخمین رسوب رگبارهاچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
151دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای برآورد نسبت تحویل رسوب متوسط با روش مستقیم در حوزه آبخیز چهلگزی سد قشلاقچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
152دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ضریب زبری مانینگ در بازهای از رودخانه کاردهچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
153دریافت فایل PDF مقالهاثر ویژگیهای خاک بر رواناب در خاکهای آهکی ناحیه نیمه خشک شمال غربی ایرانچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
154دریافت فایل PDF مقالهتجارب مدل سازی سیل ناشی از شکست سدهای خاکیششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
155دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مدل SCS در حوزه های آبخیز درجزین و خانمیرزااولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
156دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کاربری دیمزار و مرتع فقیر در تولید رواناب و رسوب در فصل زمستاناولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
157دریافت فایل PDF مقالهتغییر گستره انواع مهم فرسایش خاک در بخشی از حوزه آبخیز سد زاینده روداولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش برداشت شن و ماسه بر افزایش توان حمل رسوب رودخانههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
159دریافت فایل PDF مقالهتلفیق مدلهای HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق)اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)1385
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجمالی توانمندی و پایداری حوزه آبخیز دامنه شمالی البرزهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
161دریافت فایل PDF مقالهتعیین دورههای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
162دریافت فایل PDF مقالهنقش اقدامات اصلاحی مرتع در حفاظت آب، خاک و پوشش گیاهی مراتع اسالمهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
163دریافت فایل PDF مقالهمهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بسترپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
164دریافت فایل PDF مقالهفرمول بندی فرسایش خاک به منظور کاربری بهینه اراضیسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
165دریافت فایل PDF مقالهتهیه نوموگراف برآورد حجم رسوبات در سدهای اصلاحیسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
166دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تولید رسوب و رواناب در کاربری کشاورزی رها شده و مرتع فقیرسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
167دریافت فایل PDF مقالهکاربرد و ارزیابی مدل HEM در تخمین فرسایش مراتع تالشسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
168دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای خاک در سه منطقه دارای فرسایش تونلی در جنوب و شرق استان فارسنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
169دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی – شیمیائی و نفوذپذیری خاک بر گسترش فرسایش تونلی در شهرستان لامرد، جنوب استان فارسنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
170دریافت فایل PDF مقالهمقاسه تحلیلی فرسایندگی و توان حمل فرسایش بادی و آبیاولین همایش ملی فرسایش بادی1384
171دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهینه منابع آب و خاک با استفاده از تکنیکهای برنامهریزی ریاضی و مدلهای کامپیوتریدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
172دریافت فایل PDF مقالهارتباط تولید رسوب سالانه با شاخص فورنیه در حوزه آبخیز مندریجان سد زاینده روددومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
173دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش کیفی و کمی MPSIACدر برآورد فرسایش و رسوب جهت اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد کرجدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
174دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری وضعیت سیل در بخشی از حوزه آبخیز سد کرجدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
175دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سد لار بر سیلاب های حوزه آبخیز هرازدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
176دریافت فایل PDF مقالهکاربرد منطق فازی در اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیزشهرستانک کرجاولین کنفرانس مدیریت منابع آب1383
177دریافت فایل PDF مقالهنظری بر اصول برنامه ریزی، طراحی و پایش سیستمهای استحصال آب و تجارت برخی از کشورهاسومین همایش آبخوانداری1382
178دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پدیده سیلاب درمناطق کوهستانیسمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل1381
179دریافت فایل PDF مقالهمعرفی دو روش برای تهیه معادلات سنجه رسوب در شاخه های صعودی و نزولی هیدروگرافهمایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار1380
180دریافت فایل PDF مقالهتهیه مدل توزیع مکانی تولید رواناب در حوزه های آبخیزاولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
181دریافت فایل PDF مقالهمدلهای ریاضی و کامپیوتری براورد فرسایش و رسوباولین همایش ملی فرسایش و رسوب1374
182دریافت فایل PDF مقالهمقایسه چند شیوه برآورد فرسایش و رسوب در حوزه اوزون درهسمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی1372

مقالات نمایه شده سیدحمیدرضا صادقی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهپایایی، تاب آوری و آسیب پذیری حوزه آبخیز چالوس مبتنی بر شاخص خشک سالیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای اثر روش های محاسباتی مختلف برآورد عامل توپوگرافی بر میزان و توزیع مکانی هدررفت خاک در حوزه آبخیز شازندفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
3دریافت فایل PDF مقالهکاربست ترکیبی رویکردهای فشار-حالت-پاسخ و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت جامع و مشکل محور حوزه آبخیز میخ ساز در غرب مازندرانفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1401
4دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی اجمالی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های تنش آبی، سیل، ‌خشک‌سالی و فرسایندگی بارانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1400
5دریافت فایل PDF مقالهمدیریت زیستی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوشان، استان کرمانشاه)فصلنامه آب و خاک1400
6دریافت فایل PDF مقالهاثر اعمال اقدامات مدیریت اراضی بر فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه، آذربایجان غربینشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی1400
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپذیری تولید رواناب و هدررفت خاک از افزودنی نرمه ضایعاتی در کرت های آزمایشگاهی کوچکپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
8دریافت فایل PDF مقالهکاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زیپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
9دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاریفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1399
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد بندهای سنگی‌توری‎ در مقدار و دانه‌بندی رسوبات در حوزه آبخیز رزین در غرب ایرانپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های FAO، USDA و FRWMO در تهیه نقشه قابلیت اراضی حوزه آبخیز گلازچای اشنویهفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1399
12دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی پویایی سلامت آبخیز شازند بر اساس دبی‌های مشخصه کم‌آبی و پرآبیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نوسانات هیدرولوژیکی بر غلظت مواد مغذی آب‌های ورودی به دریاچه زریوارفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
14دریافت فایل PDF مقالهکاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری های خاک زی در مقیاس کرت های کوچک آزمایشگاهیپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای مفاهیم سلامت وپایداری حوزه آبخیز یادداشت فنیدو فصلنامه آب و توسعه پایدار1397
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هم روندی تغییرات شاخص های فرسایندگی فورنیه اصلاح شده و بارش استاندارد شده در استان خراسان شمالیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه آبخیز تهم زنجانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح های مرتع و آبخیزداری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی)فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1396
19دریافت فایل PDF مقالهنقش غنی سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایشفصلنامه آب و خاک1396
20دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی کاهش هدررفت خاک با استفاده از زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه های صنایع لبنیپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
21دریافت فایل PDF مقالهتغییرات زمانی و مکانی الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه ی آبخیز تهم چای زنجانپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
22دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات شاخص تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
23دریافت فایل PDF مقالهطراحی، ساخت و ارزیابی یک نمونه بردار ساده و دقیق بار بستر رودخانهفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
24دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری غلظت و توزیع اندازه موثر ذرات رسوب در مراحل ابتدایی و تکاملی تولید رواناب از شیب ها و شدت های مختلف بارندگیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
25دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ترکیبی پلی آکریل آمید و ورمی کمپوست بر مهار رواناب و فرسایش خاکفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اصلاح کننده های خاک روی تعییرات آب نمود و رسوب نمود در شرایط آزمایشگاهیپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1396
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاکفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1396
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تولید رواناب سطحی، هدررفت خاک و عناصر غذایی در آبخیزهای نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضویفصلنامه آب و خاک1395
29دریافت فایل PDF مقالهتوزیع های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایرانپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
30دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رسوب نمود با استفاده از آب نمودفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
31دریافت فایل PDF مقالهاثر آماده سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحیپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1395
32دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری اثرات متقابل برخی از صفات خاک بر زمان شروع رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1395
33دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پلی آکریل آمید در مهار اثر چرخه انجماد- ذوب در خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاکمجله پژوهش آب ایران1395
34دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات زمانی و مکانی کیفیت اب در حوزه ابخیز کارون با استفاده از روش های آماری چند متغییرهمهندسی آبیاری و آب ایران1395
35دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد پلی آکریلآمید در مهار فرسایش پاشمانی از خاک تحت تاثیر پدیده انجماد- ذوبفصلنامه آب و خاک1394
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع و سطح مصرف پلی آکریل آمید بر هدررفت خاکفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1394
37دریافت فایل PDF مقالهتحلیل الگوهای مکانی عامل فرسایندگی باران در مقیاسهای زمانی متفاوت در ایرانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1394
38دریافت فایل PDF مقالهپاسخ رسوب نمود و حلقه های سنجه رسوب به نوع و توزیع مکانی کاربری اراضیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1394
39دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مقدار و ویژگی های دانه بندی و ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشتمعادن شن و ماسهفصلنامه آب و خاک1393
40دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات زمانی فرآیندهای هیدرولوژیکی کرت های کوچک آزمایشی در یک حوزه آبخیز جنگلیپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
41دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رسوب‎نمود و حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربیپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
42دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری هیدروگراف واحد حوزه آبخیز کسیلیان در پایه های زمانی بارش موثر متفاوتپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
43دریافت فایل PDF مقالهتغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز)فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1393
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلقفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1393
45دریافت فایل PDF مقالهاثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت های کوچکفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1393
46دریافت فایل PDF مقالهاثر کاه و کلش برنج بر زمان شروع و ضریب رواناب ناشی از بارانمجله پژوهش آب ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپذیری زمان شروع و ضریب رواناب از شدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک در پلات های آزمایشگاهیمجله پژوهش آب ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهتخمین دبی روزانه با استفاده از مدل IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان گلستانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1392
49دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی آکریل آمیدفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1392
50دریافت فایل PDF مقالهتوزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجورفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1392
51دریافت فایل PDF مقالهتعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه نتایج روش های تهیه نقشه سیمای فرسایش، انگشت نگاری و اندازه گیری میدانیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1392
52دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دقت دانه بندی رسوبات بستر با استفاده از پردازش تصاویر حاصل از دوربین های با قدرت تفکیک مختلففصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1392
53دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات درون و میان رگباری رواناب و رسوب در پلات های مستقر در کاربری های مرتع و جنگل احیا شدهمجله پژوهش آب ایران1392
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فصلی رسوب زایی و عوامل خاکی موثر بر آن در کاربری مرتع فصلنامه علوم آب و خاک1391
55دریافت فایل PDF مقالهتعیین زمان بارندگی پیشین موثر بر دبی خروجی حوزه آبخیز مرتعی تنگراهپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1391
56دریافت فایل PDF مقالهکارایی روش های مختلف آنالیز آماری در تخمین مولفه های آب نمود واحد مصنوعی آبخیزهای شمال کشورپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1391
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز بارانفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1391
58دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایهفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1391
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی آکریل آمیدفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1391
60دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تولید رسوب در دو جهت شمالی و جنوبی با استفاده از کرت کوچکفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1391
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آب نمود واحد لحظه ای کلارک در‎ ‎تخمین سیلاب در حوزه آبخیز کسیلیانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1391
62دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری ارتباط رسوب معلق و مقدار ماده آلی ذره ای در مقیاس های زمانی فصلی، ماهانه و رگبارمجله پژوهش آب ایران1391
63دریافت فایل PDF مقالهحلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز چهل گزی سد قشلاقمجله پژوهش آب ایران1391
64دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات اندازه ذرات رسوبات معلق انتقالی در جریان پایه و سیلابی رودخانهمجله آب و فاضلاب1390
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی علل ایجاد فرسایش آبکندی در بخشی از استان ایلامپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1390
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی روش زمان-سطح و هیدروگراف واحد لحظه ای کلارک در برآورد دبی سیلابفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1390
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب نمودهای رگبار در حوزه آبخیزمعرف خامسانمجله پژوهش آب ایران1390
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزه آبخیز کجورفصلنامه آب و خاک1390
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف مدل سازی روابط مولفه های باران نگار و آب نگار واحد فصلنامه علوم آب و خاک1389
70دریافت فایل PDF مقالهتعیین اندازه مناسب کرت های برآورد روان آب و رسوب آبخیزهای کوچک در حوزه آبخیز سنگانه، استان خراسان رضوی فصلنامه علوم آب و خاک1389
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های تخمین ضریب ذخیره آب نمود واحد لحظه ای کلارک در شبیه سازی آب نمود واحد سیلفصلنامه علوم آب و خاک1389
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب سالانه حوزه آبخیز گاران در استان کردستانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1389
73دریافت فایل PDF مقالهارتباط کاربری اراضی با فرسایش خاک در زیرحوضه مندریجان در حوزه آبخیز سد زاینده رودفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1389
74دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تولید روان آب حوزه های آبخیز استان کردستان با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقلیمیفصلنامه آب و خاک1389
75دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدتفصلنامه آب و خاک1389
76دریافت فایل PDF مقالهاهمیت زمان پیمایش بین خطوط هم زمان تمرکز در دقت تخمین سیلاب از آب نمود واحد لحظه ای کلارکفصلنامه آب و خاک1389
77دریافت فایل PDF مقالهنموگرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش پذیری (K) در بخشی از خاک های نواحی نیمه خشک در شمال غربی ایرانفصلنامه علوم آب و خاک1388
78دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تخریب سیمای سرزمین حوزه آبخیز نکا با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمینفصلنامه علوم محیطی1388
79دریافت فایل PDF مقالهنقش خصوصیات باران بر دقت تخمین رواناب مدل SCSفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1388
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت و کارآیی رابطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان، اراک)فصلنامه علوم آب و خاک1387
81دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت و کارآیی رابطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان، اراک)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
82دریافت فایل PDF مقالهاثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بسترفصلنامه هیدرولیک1386
83دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کاربری اراضی درحوزه های آبخیز به منظور کمینه سازی فرسایش خاک با استفاده از برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی حوزه آبخیز بریموند، استان کرمانشاه) فصلنامه علوم آب و خاک1385
84دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کاربری اراضی درحوزه های آبخیز به منظور کمینه سازی فرسایش خاک با استفاده از برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی حوزه آبخیز بریموند، استان کرمانشاه) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385

طرح های پژوهشی سیدحمیدرضا صادقی

تاریخ ایجاد رزومه: 30 بهمن 1400 - تعداد مشاهده 92 بار

نمودار سالانه مقالات سیدحمیدرضا صادقی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سیدحمیدرضا صادقی

استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه سیدحمیدرضا صادقی

کلیدواژه های مهم در مقالات سیدحمیدرضا صادقی

پشتیبانی