آقای دکتر سید حمیدرضا صادقی

Dr. Seyed Hamidreza Sadeghi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335782)

188
171
1
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی