آقای دکتر عبدالواحد خالدی درویشان

Dr. Abdulvahed Khaledi Darvishan

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326223)

56
49
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی