ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر عبدالواحد خالدی درویشان

Dr. Abdulvahed Khaledi Darvishan

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326223)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی عبدالواحد خالدی درویشان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

مقالات عبدالواحد خالدی درویشان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بسترپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش برداشت شن و ماسه بر افزایش توان حمل رسوب رودخانههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای برآورد نسبت تحویل رسوب متوسط با روش مستقیم در حوزه آبخیز چهلگزی سد قشلاقچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی برخی از روش های برآورد فرسایندگی باران در حوزه آبخیز چهل- گزی سد قشلاقسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
5دریافت فایل PDF مقالهجامع نگری در منابع آب به منظور استفاده چند منظوره در جهت توسعه پایدارسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
6دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های پردازش تصویر برای جداسازی رسوبات بست رودخانهدومین کنفرانس داده کاوی ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری توزیعهای برازشی بر دادههای بارش ایستگاه سینوپتیک سنندج در مقیاسهای مختلف زمانیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی و واسنجی مدلهای MUSLE-E و MUSLE-S در تخمین رسوب رگبارپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضههای استان کردستان با استفاده ازGISششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهمؤثرترین پایه زمانی شد ت باران در تبیین رسوب رگبارچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی منحنی سنجه رسوب در حوزه آبخیز معرّف خامسانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی راه کارهای افزایش دقّت و صحت منحنی سنجه رسوب در رودخانه های تلوار و چم شوردر استان کردستانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهتخمین توزیع قطری قطرات باران با استفاده از روش لکهایاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
14دریافت فایل PDF مقالهاهمیت واحدهای سنگ شناسی در مطالعات فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زارم رود)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار کل رسوبی و تعیین ظرفیت برداشت مصالح بستر رودخانه زارم رود(استان مازندران)اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برداشت شن و ماسه بربرخی خصوصیات فیزیکی رسوبات بستررودخانهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت فرسایش و رسوبدهی حوزه آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با کاربرد مدل MPSIAC مطالعه موردی: حوزه آبخیز زارم رود،استان مازندراناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ویژگیهای زمینشناسی حوزهآبخیز بر روی مولفه های ریختسنجی رسوبات بسترهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهتشخیص فصول هیدرواقلیمی برای تفکیک داده ها در جهت افزایش کارایی منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز سفیدروداولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
20دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری زمانی نرخ متوسط فرسایش پاشمانیکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
21دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش سنگ و سنگریزه سطحی خاک بر فرسایش پاشمانی در شرایط طبیعی خاک تحت شبیه سازی بارانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
22دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای اجرایی در احیای خاکهای فرسوده شده و تخریب یافتهاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی1394
23دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه عامل فرسایندگی باران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز درکش، استان خراسان شمالی)یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تخمین پارامتراهی منحنی سنجه رسوب با استفاده از ویزگی های فیزیکی و ریخت سنجی در حوزه های آبخیز فاقد آماریازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
25دریافت فایل PDF مقالهصحت سنجی معادلات سنجه رسوب در پایه های زمانی سالانه، فصلی و ماهانه در ایستگاه های هیدرومتری استان مازندرانیازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ضریب معادله سنجه رسوب در رودخانه قره سو استان کرمانشاهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
27دریافت فایل PDF مقالهتغییرات نفوذ و عمق خیسشدگی خاک متأثر از شدت بارندگی و تندی شیب در دیمزارهای منطقه کلاله استان گلستاندومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
28دریافت فایل PDF مقالهحساسیت نقشه برآورد فرسایش سالانه مدل RUSLE به روشهای تهیه نقشه عامل مدیریت زراعی ( C ) در حوزه آبخیز معرف خامسانششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
29دریافت فایل PDF مقالهنقشه مکانی فرسایش و رسوب با استفاده از میخ های فرسایش و زمین آمارسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
30دریافت فایل PDF مقالهاثر جهت شیب و شدت بارندگی بر نفوذ و رواناب در دیم زارهای منطقه کلاله، استان گلستانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل کاه و کلش برنج و شدت بارندگی بر میزان نفوذ در کرت های آزمایشگاهی تحت شبیه سازی بارانهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توالی بارش و بافت خاک بر میزان رسوب بعد از قطع باران در کرت های آزمایشگاهی تحت شبیه سازی بارانهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
33دریافت فایل PDF مقالهموجودیت و نیمرخ عمقی سزیم-137 در خاک مرجع در جنوب استان کردستانکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های روانابنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز تالار، استان مازندرانسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس بر تغییرات رواناب و رسوب در کرت های کوچک آزمایشگاهیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اجمالی پایداری حوزه آبخیز با استفاده از تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان برآورد مقدار فعالیت سزیم- 137 در خاک با میزان بارندگیمتوسط سالانهسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های روانابنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی نسبت تحویل رسوب در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از نرم افزار SATEECچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نرم افزار SedInConnect در ارزیابی اتصال ساختاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف خامسان)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط پوشش و کاربری های اراضی طبیعی و انسانی با فرسایش خاک از طریق روش آماری و مدل تجربیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از اجزای بودجه رسوبچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بندهای رسوب گیر در کاهش رسوب دهی حوزه آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه نمونه در حوزه آبخیز خامسان)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
45دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین فرسایش خاک و وسعت کاربری اراضی کشاورزی در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در رودخانه های زرینه رود و ساروق چای در استان آذربایجان غربیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی نسبت تحویل رسوب در حوزه آبخیز معرف خامساندومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
48دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری پاشمان خاک در شدت های مختلف آتش سوزیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
49دریافت فایل PDF مقالهکاربست مدل IntEro در ارزیابی فرسایش خاک حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
50دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار حفاظتی نانوکود و شدت بارندگی بر تغییرات روانابپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
51دریافت فایل PDF مقالهاثر مناطق مسکونی بر و یژگی های ژئوشیمیایی رسوبات بستر در حوزه آبخیز معرف خامسانپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
52دریافت فایل PDF مقالهامکان تفکیک سهم کاربری های مختلف اراضی در تولید رسوب معلق با استفاده از ویژگی های ژئوشیمیایی رسوبپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
53دریافت فایل PDF مقالهتجربیات اندازه گیری و مدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز معرف زوجی خامسانهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400

مقالات عبدالواحد خالدی درویشان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مقدار و ویژگی های دانه بندی و ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشتمعادن شن و ماسهفصلنامه آب و خاک1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی های ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه زارم رود، استان مازندران)فصلنامه علوم آب و خاک1396
3دریافت فایل PDF مقالهاثر قرق بر رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک در کرت های فرسایش در حوزه آبخیز معرف خامسان در استان کردستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاریفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1399
5دریافت فایل PDF مقالهاثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بسترفصلنامه هیدرولیک1386
6دریافت فایل PDF مقالهگزارش فنی: تاثیرپذیری پاشمان از دست خوردگی خاک در مطالعات آزمایشگاهی فرسایشفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
7دریافت فایل PDF مقالهاثر ویژگی های فیزیکی حوزه آبخیز بر خصوصیات رسوب شناسی و ریخت سنجی رسوبات بستر در جهت پایاب : مطالعه موردی از حوزه قلعه سر در استان مازندرانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1391
8دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی راهبردهای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز متناسب با تعداد نقاط قوت و فرصت در تحلیل SWOTفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1400
9دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی-زمانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از مدل RUSLEفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1400
10دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوی بارش بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در مقیاس کرتفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
11دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت بارندگی و شیب بر نفوذ و رواناب سطحی در دیم زارهای منطقه کلاله استان گلستانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
12دریافت فایل PDF مقالهنقش تراشه های چوب در مهار مولفه های رواناب در مقیاس کرتفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
13دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف نانورس مونت موریلونیت بر تغییرات رواناب و هدررفت خاکفصلنامه علوم آب و خاک1400
14دریافت فایل PDF مقالهکاربست مدل خدمات بوم سازگان InVEST در اولویت بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوبفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1400
15دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش سنگ و سنگ‎ریزه سطحی خاک بر متغیرهای رواناب در کرت های صحرایی تحت شبیه سازی بارانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1399
16دریافت فایل PDF مقالهاثر مدت بارندگی بر پاسخ هیدرولوژیکی کرت های صحرایی تحت شبیه سازی بارانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1397
17دریافت فایل PDF مقالهاثر آماده سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحیپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1395
18دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش)فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1396
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلقفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل های برآورد بار رسوبی معلق در شمال و غرب ایران (مطالعه موردی: رودخانه های قره سو و تجن)مجله پژوهش آب ایران1394
تاریخ ایجاد رزومه: 16 دی 1400 - تعداد مشاهده 30 بار

نمودار سالانه مقالات عبدالواحد خالدی درویشان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عبدالواحد خالدی درویشان

استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه عبدالواحد خالدی درویشان

کلیدواژه های مهم در مقالات عبدالواحد خالدی درویشان

پشتیبانی