ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم لیلا غلامی

Leila Gholami

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186890)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی لیلا غلامی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات لیلا غلامی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای برآورد نسبت تحویل رسوب متوسط با روش مستقیم در حوزه آبخیز چهلگزی سد قشلاقچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی برخی از روش های برآورد فرسایندگی باران در حوزه آبخیز چهل- گزی سد قشلاقسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
3دریافت فایل PDF مقالهجامع نگری در منابع آب به منظور استفاده چند منظوره در جهت توسعه پایدارسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی و واسنجی مدلهای MUSLE-E و MUSLE-S در تخمین رسوب رگبارپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهمؤثرترین پایه زمانی شد ت باران در تبیین رسوب رگبارچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر به روز شدن فقه سیاسی در حفظ اندیشه های سیاسی تشییعکنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی1393
7دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش،منابع انسانی و فرهنگ سازمان (رابطه مدیریت دانش با منابع انسانی و چالش های آن)اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211393
8دریافت فایل PDF مقالهمذیریت استراتژیک منابع انسانینخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه1393
9دریافت فایل PDF مقالهرویکردهای تعاملی برنامه ریزی استراتژیک و مطالعات آینده پژوهینخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر و برهمکنش آنها بر عملکرد و ترکیب شیمیایی کلزاهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ماهانه و فصلی دبی در بازه زمانی ده ساله ایستگاه ولیک بن مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
12دریافت فایل PDF مقالهسازمانهای هوشمند و چالشهای دستیابی به کارآیی بهتراولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی1393
13دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش و راهبردهای ارزش آفرینیدومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی1394
14دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای اجرایی در احیای خاکهای فرسوده شده و تخریب یافتهاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی1394
15دریافت فایل PDF مقالههمگامی مدیریت دانش با توسعه استراتژی های سرمایه انسانیکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع1394
16دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکیSWATو روش2 SUFI-در حوزه آبخیز تالاردومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهرانچهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای راحتی ترمو فیزیولوژیکی در پارچه های سه بعدیدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهمرروی بر مطالعات اثرات باران اسیدی بر فرسایش و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاکدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحریک به ارتکاب جرم در قانون مجازات اسلامی 1392کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آسیب شناسی و نقش تحریک در مجازات، جهات و علل تخفیف آن در حقوق کیفری ایرانکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات ناگهانی در پارامترهای کیفیت آب (مطالعه موردی: رودخانه قرهسو کرمانشاه)چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روند پارامترهای کیفیت آب (مطالعه موردی: رودخانه قره سو کرمانشاه)چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
24دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و ضرورت حفاظت خاککنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ضریب معادله سنجه رسوب در رودخانه قره سو استان کرمانشاهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت باران بر نرخ فرسایش پاشمانیسومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش گیاهی ( NDVI ) در میزان فرسایش حوضه آبخیز بابلرود در محیط GISششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل فرسایندگی باران ( R) و مشخصه توپوگرافی ( LS ) بر میزان فرسایش خاک در محیط GISششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
29دریافت فایل PDF مقالهUptake in Formulaic Focus on Form in Advanced EFL Communicative Interactionsچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز لاجان استان آذربایجان غربیدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آ ب های زیرزمینی در حوزه آبخیز لاجان استان آذربایجان غربی برای مصارف شرب و کشاورزیدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست1395
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اصلاح کننده آلی خاک بر مولفه های زمان شروع، زمان خاتمه و ضریب روانابسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زمان کاربرد پلی وینیل استات بر پاشمان خاکسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهEffect of 810, 940 nm Laser Irradiation with Different Energy Densities on Periodontal Ligament Stem Cellsسومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی1397
35دریافت فایل PDF مقالهEffect of Continuous and Pulsed Mode of Low Power Laser Irradiation on Viability of Buccal Fat Pad Derived Adipose Stem Cellsسومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی1397
36دریافت فایل PDF مقالهتغییرات زمان شروع و ضریب رواناب با کاربرد کود مرغی در شرایط آزمایشگاهینهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های روانابنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فصلی ریزگردهای استان کرمانشاهسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس بر تغییرات رواناب و رسوب در کرت های کوچک آزمایشگاهیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
40دریافت فایل PDF مقالههنجاریابی پرسشنامه منبع علیت عمومی در معلمان و بررسی نقش ارضای نیازهای اساسی روانی بر آنپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
41دریافت فایل PDF مقالهتغییرات زمان شروع و ضریب رواناب با کاربرد کود مرغی در شرایط آزمایشگاهینهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های روانابنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش رنگ متیل بنفش به وسیله ی پوسته ی برنجچهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهThe effect of low-level laser therapy on trismus, facial swelling and pain following surgical extraction of impacted lower third molarاولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور1398
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خشکسالی هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های هواشناسی و تکنیک سنجش از دورچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی شاخص های سلامت و پایداری آبخیزهاچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی نسبت تحویل رسوب در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از نرم افزار SATEECچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهاثر بقایای گیاهی بر تغییرات زمان شروع رواناب و مقدار روانابچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات دبی ماهانه و سالانه ایستگاه های بلیران و لفور(مطالعه موردی:حوزه آبخیز بابلرود)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398

مقالات لیلا غلامی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 19 شهریور 1399 - تعداد مشاهده 131 بار

نمودار تولید سالانه مقالات لیلا غلامی

تماس با لیلا غلامی


به اشتراک گذاری صفحه لیلا غلامی

پشتیبانی