ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی همایی

Mahdi Homai

دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179823)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی همایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

سمتهای علمی و اجرایی مهدی همایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات مهدی همایی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف کود نیتراتی و آب آبیاری بر آبشویی نیترات و عملکرد ذرت تحت مدیریت کود-آبیاریاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سریع هدایت آبی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
3دریافت فایل PDF مقالهتخمین هوشمند منحنی رطوبتی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
4دریافت فایل PDF مقالهاثر کود آبیاری به روش قطره ای - نواری بر مقدار مصرف کود در زراعت آفتابگردانهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یونهای موجود در محلولهای شور بر سرعت جوانه زنی سورگومنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل جذب سیال توسط پلیمرهای بیش اندوز T-A100 و T-A200نهمین کنگره علوم خاک ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تورمی پلیمرهای سوپرجاذب در سیکل های متناوب تر و خشک شدننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش شوری درگندم با استفاده از نسبت فلوریسنس متغیر به حد اکثرنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب گیاهی ذرت در منطقه نیمه خشک ورامیننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
10دریافت فایل PDF مقالهاشتقاق توابع تولید آب - شوری گندم در منطقه شمال گرگاننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
11دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آب شور برای تولید گندم تحت رژیم های مختلف آبیارینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
12دریافت فایل PDF مقالهبرآورد هدایت آبی اشباع با استفاده از اندازه قطر ذرات و جرم مخصوص ظاهری خاکنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
13دریافت فایل PDF مقالهتخمین غیرپارامتریک منحنی رطوبتی خاک با استفاده از توابع انتقالینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری قطره ای - نوارینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توابع انتقالی رگرسیونی چندمتغیره و شبکة عصبی مصنوعی برنامه ROSETTA در برآورد منحنی رطوبتی خاکهای آهکینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین توابع انتقالی پارامتریک برای تخمین نفوذپذیری خاکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توابع انتقالی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تخمین هدایت آبی اشباعدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
18دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی پالایش سبز سرب و کادمیم از خاکهای آلودهدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آب شور و بور بر جوانه زنی بذر کلزادهمین کنگره علوم خاک ایران1386
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسبترین مدل پاسخ گیاه کلزا به شوری طی مرحلة گیاهچهدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه قابلیت نگهداشت آب در خاک لوم - پلیمر T-A 100 و T-A 200 در دوره های متناوب تر و خشک شدندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
22دریافت فایل PDF مقالهتعیین توابع انتقالی در خاک های رسیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
23دریافت فایل PDF مقالهپالایشسبز سرب از خاک با استفاده از گیاه شاهیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباطاشکال مختلف سرب در خاک با جذب توسط گیاه تربچه Investigation on relation between soil Lead (Pb) forms and Lead accumulation with Rhadish (Rhaphanus sativa L.)دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمندی تربچه در پالایش گیاهی سرب از خاک Plant evaluation for phytoremedation of soil Lead (Pb) with Radishدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم کشت بر پالایش گیاهی سرب از خاک بوسیله تربچه Investigation plant density effects on Phytoremediation of soil Lead (Pb) with Rhadish (Rhaphanus sativa L.)دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
27دریافت فایل PDF مقالهارایه روشی کمی برای برآورد مقدار فلز در یک توده گیاهی در مناطق آلودهسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
28دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر غیرماندگار از سطح خاک بدون پوشش در سطوح مختلف ایستابی با استفاده از مدل پارامتریک زارعی - همایی بر مبنای معادله رطوبتی بروکز - کوریاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
29دریافت فایل PDF مقالهتغییرات نفوذ پذیری براثر شرایط متغیر شوری و شوری - قلیائیت خاکاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توابع انتقالی نقطه ای و پارامتریک در خاکهای رسیاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستاناولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین مدل پارامتریک برآورد ویژگیهای هیدرولیکی ترکیب خاک- پلیمرطی دوره های متوالی تر و خشک شدندومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
33دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل برای بکارگیری مهندس ی ارزش در پروژه های مدیریت منابع آب و خاک کشوردومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فرآیند تبخیر غیر ماندگار از سطح خاک به هنگام وجود و عدم وجود زهکشنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
35دریافت فایل PDF مقالهنمون های زهکشیدومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1380
36دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سریع هدایت آبی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیسومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1383
37دریافت فایل PDF مقالهتخمین هدایت آبی اشباع با استفاده از توابع انتقالیسومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1383
38دریافت فایل PDF مقالهتعیین فاصله زهکش های زیرزمینی، بر مبنای ترکیب چند کشتیسومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1383
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان بیش اندوزی اسفناج و پیازچه به منظور استخراج گیاهی کادمیم از خاکهای آلودهدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
40دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارآیی پالایش گیاهی سرب از خاک با استفاده از اسیدهای آمینو پلیکربوکسیلیکاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
41دریافت فایل PDF مقالهکمی کردن زمان گیاه پالایی آلاینده نیکل از خاک توسط کلم زینتیاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
42دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی استخراج سبز توأمان نیکل و کادمیم از خاکهای آلوده بر مبنای توابع جمع پذیر عملکرد نسبیاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد NTA ،EDTA و اگزالیک اسید بر تثبیت و استخراج گیاهی سرب از خاکاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
44دریافت فایل PDF مقالهمعرفی رویکرد نوین K-نزدیکترین همسایه برای تخمین غیرپارامتریک جرم ویژه ظاهری خاک در مقایسه با روش پارامتریک PTFsاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
45دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عملکرد گیاه کلزای متأثر از شوری با استفاده از مدلهای ماکروسکوپیکاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
46دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان کربن آلی خاک با استفاده ازتصاویر tm مطالعه مروریاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
47دریافت فایل PDF مقالهمروری بر سنجش از دور مواد آلی خاکاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین دمای سطح خاک و رطوبت با استفاده ازتصاویر ماهواره ایاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
49دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان تبخیر و تعرق با استفاده ازتصاویر ماهوارهای لندست و مدل سبالاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان پالایش گیاهی سرب ازخاکهای آلوده به وسیله گونه شورپسندهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
51دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی زمان پالایش سبز سرب و نیکل از خاک و اهمیت استفاده از فناوری پالایش سبز در حفاظت از تنوع زیستیدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
52دریافت فایل PDF مقالهبرآورد غلظت زهاب‌های خروجی از سامانه‌های زهکشی زیرزمینی در اراضی شوراولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان برآورد سدیم تبادلی تعادلی با استفاده از مدل های تجربی شوری-سدیم زداییپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
54دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری فضایی فاکتور فرسایش پذیری خاک در حوزه آبخیز ازنایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
56دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
57دریافت فایل PDF مقالهکاربرد های بسته نرم افزاری DSSAT-CSM در روابط آب - خاک - گیاهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
58دریافت فایل PDF مقالهمدل ساززی پاسخ کلزا به تنش توامان شوری و کمبود فسفر خاک در مرحله رشد رویشییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
59دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش تنش های شوری و بور بر عملکرد دانه و ترکیب شیمیایی دانه کلزایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
60دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی واکنش کلزا به تنش های توامان شوری و کمبود نیتروژنیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان مدل های موجود در زمینه برآورد پاسخ گیاه کلزا به شوری طی مرحله روزتیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
62دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ماکروسکپی پالایش سبز نیکل با استفاده از تابع کاهش عملکردیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی توابع مکانی کادمیم تجمع یافتع در بذر گندمزارهای استان خوزستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بهره وری بهینه از خاک و آب شور برای تولید کلزا به منظور استفاده پایدار از منابع غیرمتعارفیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
65دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کمی نقش کربنات کلسیم در جذب آلاینده های میکروبی در خاک های آهکییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
66دریافت فایل PDF مقالهتوابع انتقالی برای برآورد جذب آلاینده های میکروبی در خاک های آهکییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
67دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جوانه زنی کلزا در محلول CaCl2 + NaCl و آب شور طبیعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
68دریافت فایل PDF مقالهبرآورد منحنی رطوبتی در خاکهای منطقه ارزوئیه کرمان با استفاده از توابع انتقالی خاکهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
69دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ویژگی های خاک بر رفتار جذب سطحی علف کش متری بیوزین بوسیله مدل های جذب تعادلیاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در مزرعه در شرایط سم_آبیاریاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
71دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان نخستین آبیاری بر انتقال و آبشویی علف کش ها در خاکاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
72دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کینتیک تجزیه بقایای علفکشهای سمپاشی شده در خاکاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد گیاه با استفاده از مدلهای تعدیل یافته حاصلخیزی خاکدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کشت گیاهان صیفی جهت جلوگیری و کاهش خاک آلوده به کادمیمکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آب شور طبیعی و نیتروژن نیترات آمونیم بر تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزادومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
76دریافت فایل PDF مقالهبرآورد حد نهایی شوری خاک با استفاده از مدل های تجربی آبشویی در سری خاکهای موران جلگه وسیع خوزستانششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
77دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه تناوب زراعی به منظور اصلاح و بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های شور و سدیمیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
78دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغییر اقلیم بر شورشدن ثانویه خاک در اراضی فاریاب تحت کشت گندمپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
79دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از دمای سطح خاک برای ریزمقیاس سازی دمای هوای ماهانه در فلات مرکزی ایرانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
80دریافت فایل PDF مقالهرابطه بعد مدلهای فیزیکی با شاخص های تجربی پایداری خاکدانه هاپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
81دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بعد فرکتالی مدل جرم اندازه تیلر و ویتکرفت با استفاده از شاخص های تجربیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در بیان کمی ساختمان خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
83دریافت فایل PDF مقالهتعیین پایداری ساختمان خاک با کمک بعد فرکتالیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
84دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو مدل فرکتالی تعداد اندازه و جرم اندازه در سنجش پایداری خاکدانه هاپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
85دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تصاویر ماهوارهای در تخمین عملکرد برنج با کمک روش درونیابی IDWپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
86دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نقشه های خاک برای تعیین مکان مناسب دفن زباله های جامدپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
87دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغییر اقلیم بر شورشدن اولیه خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
88دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارآمدترین مدل های فرکتالی توزیع اندازه خاکدانه ها در کمی سازی ساختمان خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
89دریافت فایل PDF مقالهتعیین پایداری ساختمان خاک با مقایسه بعدهای فرکتالی مدل جرم اندازه توزیع اندازه خاکدانه هاپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
90دریافت فایل PDF مقالهاشتقاق تابع تولید شوری عملکرد گیاه فلفلپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
91دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر تولید محصول فلفل سبز قلمیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
92دریافت فایل PDF مقالهاشتقاق تابع تولید نیتروژن- عملکرد برای گیاه فلفلپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
93دریافت فایل PDF مقالهمدلی کاربردی برای شوریزدایی خاک های شور و سدیمی بر اساس حجم تخلخل منفذیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
94دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش های توامان شوری و کم آبی بر بهره وری آب در کشت فلفلپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
95دریافت فایل PDF مقالهبهره وری و راندمان کاربرد آب آبیاری به هنگام تنش های توامان شوری و نیتروژنپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
96دریافت فایل PDF مقالهاشتقاق توابع تولید گیاه فلفل به هنگام وجود تنش های توامان شوری و نیتروژناولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
97دریافت فایل PDF مقالهاشتقاق توابع تولید آب - شوری گیاه فلفلاولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
98دریافت فایل PDF مقالهاشتقاق توابع تولید گیاه فلفل به هنگام وجود تنش های توامان کم آبی، شوری و نیتروژناولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مختلف پیش پردازش طیفی در تخمین برخی از خصوصیات خاک با استفاده از طیف سنجیششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک1397
100دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از طیف سنجی مرئی- مادون قرمز نزدیک در برآورد میزان فسفر خاک با سطوح مختلف رطوبتیششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک1397
101دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش های توامان شوری و کم آبی بر عمق، راندمان کاربرد و بهره وری آب آبیاریدومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم1397
102دریافت فایل PDF مقالهپایش روند تغییرات پوشش گیاهی و پهنه های آبی با استفاده از آزمونهای مان-کندال و اسپیرمن (مطالعه موردی:حوضه وردیج)سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
103دریافت فایل PDF مقالهگستره مکانی و زمانی استفاده از ریزموجودات خاک زی در مدیریت منابع آب و خاکچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ گیاه به اثرات متقابل شوری و کود سوپرفسفات تریپل با استفاده از مدل های باروری خاکاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
105دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- قابلیت روش طیف سنجی بازتاب مرئی مادون قرمز نزدیک در برآورد فلزات سنگین خاکشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
106دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی کمی مدل دو آستانه ای تابع شوری برای گیاه سورگومشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
107دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی کارآیی دو مدل خطی و غیرخطی برآوردگر عملکرد پاسخ گیاه سورگوم به سطوح مختلف کود ازتیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
108دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی های پیشنهادی طراحی ساختمان های پاسخگو به اقلیم در شمال غرب شهر تهرانسومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی1395
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل طراحی ساختمان های پاسخگو به اقلیم در شمال غرب شهر تهرانسومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی1395
110دریافت فایل PDF مقالهساختمان مرکز پشتیبانی تحقیقات لابراتوار انرژی تجدید پذیر وزارت انرژی امریکا الگوی یک ساختمان انرژی شبکه صفرسومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی1395
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی استراتژی های طراحی یکپارچه به عنوان یک راهکار عملی برای رسیدن به ساختمانی با انرژی شبکه صفرسومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی1395
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی استراتژی های معماری 2030 به عنوان نقشه ی راهی جهت رسیدن به انتشار صفر در محیط های ساخت و ساز شهریسومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی1395
113دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی اثرات متقابل شوری - نیترات آمونیم بر اساس مدل های خطی و غیرخطی رشدیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
114دریافت فایل PDF مقالهتعیین فاکتور عکس العمل کاهش نسبی اجزای عملکرد آفتابگردان در مقابل کاهش نسبی مصرف آب به روش آبیاری قطره ای - نواری در منطقه شهرکرددهمین کنگره علوم خاک ایران1386

مقالات مهدی همایی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهحرکت کادمیم ، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این فلزات و جذب آن توسط سبزیجات در منطقه شرق اصفهانمجله آب و فاضلاب1387
2دریافت فایل PDF مقالهآبیاری نوین تنها گزینه توسعه پایدار کشاورزی در مناطق نیمه خشکنشریه تخصصی آب و آبیاری1389
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین حد آستانه کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل های جذب آب تحت شرایط تنش شوریفصلنامه آب و خاک1395
4دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت روش القای الکترومغناطیسی برای تعیین شوری خاک در مقیاس وسیعفصلنامه آب و خاک1395
5دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی اثر زمان اعمال تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزافصلنامه به زراعی کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهنقش غنی سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایشفصلنامه آب و خاک1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتریک نفوذ برخی آلاینده های نفتی نامحلول در آب به خاکفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1395
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برهمکنش نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزامجله تولید گیاهان زراعی1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزامجله تولید گیاهان زراعی1395
10دریافت فایل PDF مقالهسینیتیک جذب آب توسط پلیمرهای ابرجاذبپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
11دریافت فایل PDF مقالهرفتار هیدرولیکی خاک های آلوده به تری کلرواتیلن (TCE)پژوهش های حفاظت آب و خاک1398
12دریافت فایل PDF مقالهکاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری های خاک زی در مقیاس کرت های کوچک آزمایشگاهیپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل های نظری آبشویی املاح خاک در دشت آزادگانمهندسی آبیاری و آب ایران1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 293 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی همایی

تماس با مهدی همایی


به اشتراک گذاری صفحه مهدی همایی

پشتیبانی