آقای دکتر مهدی وفاخواه

Dr. Mehdi Vafakhah

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (351715)

114
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی