مدلسازی رفتار هیدرومتئولوژی حوزه ی آبخیز آق قلا

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,732

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WFP01_011

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1391

چکیده مقاله:

تعیین و تخمین پارامترهای هیدرولوژیکی از نظر ایمنی سازه های هیدرولیکی و تاسیسات برنامه ریزی و مدیریت منابع آبهای سطحی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند جریان رودخانه ای یکی از متغیرهای مهم هیدرولوژیکی است که اندازه گیری آن دارای محدودیت های مختلفی می باشد که استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی با به کارگیری متغیرهای قابل دسترس و اندازه گیری آسان می تواند رویکردی مهم و ضروری باشد این تحقیق درصدد بررسی و مقایسه استفاده ازم تغیرهای قابل دسترس بارش دما و تبخیر به منظور تخمین دبی با دقتی در مقیاس ماهانه می باشد برا یانجام این تحقیق از داده های 12 سال 1370 تا 1381 میانیگن روزانه بارش دما تبخیر در هر ماه مساحت بالا دست ایستگاه آق قلا استفاده گردید. مدلهای رگرسیونی دو و چندمتغیره براساس متغیرهای متوسط بارش دما و تبخیر درمحیط نرم افزار SPSS17 تهیه شد و سپس اعتبار سنجی هریک از مدلها با استفاده از نمایه های آماری صورت پذیرفت بررسی نتایج نشان داد که مدلهای تهیه شده براساس متوسط بارش و دما و همچنین متوسط دما با مقادیر خطای نسبی انحراف نسبی مدل و ریشه ی نسبی میانگین مربعات خطا به ترتیب 57/49 و 41/39 و 63/87 درصد و 58/23 و 40 /11 و 64/31 درصد درمرحله ی واسنجی و 68/7873 ، 11/4- و 102/23 درصد و 66/72 ، 14/26- و 107/36 درصد درمرحله اعتبار سنجی نتایج بهتری ارایه داد از طرفی مدلهای انتخابی درمجموع دبی های متوسط کم ماهانه را در حد نسبتا قابل قبولی تخمین زدند.

کلیدواژه ها:

ایستگاه آق قلا ، بارش ، تبخیر - دبی - دما - مدل رگرسیونی

نویسندگان

حسین خیرفام

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس مازندران

سیدحمیدرضا صادقی

استاد دانشگاه تربیت مدرس مازندران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • انوری تفتی. صدیقه، ثقفیان. بهرام، مرید. سعید، (1390)، "پیش‌بینی جریان ...
 • پرویز. لاله، خلقی. مجید، فاخری فرد. احمد، (1388)، "پیش‌بینی جریان ...
 • دستورانی. محمدتقی، (1386)، "بررسی کاربرد مدل‌های هوش محاسباتی در شبیه‌سازی ...
 • خیرفام. حسین، اسدی. امید، روحانی. حامد، (1389)، "شبیه سازی بارش- ...
 • صادقی. سید حمیدرضا، مرادی. حمیدرضا، مزین. ملیحه، وفاخواه. مهدی، (1384)، ...
 • صادقی. سید حمیدرضا، مزین. ملیحه، مرادی. حمیدرضا، (1386)، "تهیه هیدروگراف ...
 • صلواتی. بهار، صادقی. سید حمیدرضا، تلوری. عبدالرسول، (1385)، "مدل‌سازی تولید ...
 • پیش بینی آورد فصلی سد دز با استفاده از سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی [مقاله کنفرانسی]
 • برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش [مقاله کنفرانسی]
 • مهندسین مشاور کنکاش عمران، (1387)، "گزارش نهایی تلفیق مطالعات منابع ...
 • National Conference _ Water Flow and Pollution University of Tehran, ...
 • National Conference _ Water Flow and Pollution University of Tehran, ...
 • National Conference _ Water Flow and Pollution University of Tehran, ...
 • Arnhjerg. N., Harremoe. K. (1995), "Prediction of Hydrological Reduction Factor ...
 • Beven. K.J, (2001), _ "Rainfall -Runoff Modelling": The Primer. John ...
 • Jiang. X.H, Liu. C.M, Wang. Y, (2004), _ study On ...
 • Littlewood. I.G, Jakeman. A.J, Croke. B.F.W, Kokkonen. T.S, Post. D.A, ...
 • Ye. W, Jakeman. A.J, Young. P.C, (1998), "Identification of improved ...
 • Aq qala Station, 2- Evaporation, 3- Precipitation, 4- Regression Model, ...
 • Professor, _ of Watershed _ Engineering (Corresponding Author), College of ...
 • نمایش کامل مراجع