آقای دکتر سیدخلاق میرنیا

Dr. Seyedkhalagh Mirnia

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473853)

28
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی