آقای دکتر علی نجفی نژاد

Dr. ALi Najafinejad

Researcher ID: (470133)

79
41
1
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن آبخیزداری ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی