آقای محمد عباسی

Mohammad Abbasi

مربی رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182955)

214
156
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی