ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ولی ربیعی

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186607)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی ولی ربیعی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات ولی ربیعی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلولهای نگهدارنده مختلف بر دوام عمر و کیفیت گلهای بریده داودیششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی پنج رقم زردآلوی خارجی درشرایط ایرانششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات کمی و کیفی ده رقم تجاری سیب در زنجانششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ارقام آلو با استفاده از صفات مورفولوژیکیششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی از صفات کیفی ارقام سیب روی پایه MM106ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پایه بر برخی صفات کیفی سیب رقم دلبار استیوالششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی بر عملکرد پرولین، قندهایمحلول ، و برخی مشخصه های مرفولوژیک گیاه جعفری (petroselinum crispum)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
8دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی در باغ های زیتون شهرستان طارم استان زنجاناولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان سفتی وکلسیم موجود درمیوه های کیوی پس ازمحلول پاشی با کلرید کلسیماولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان سفتی وکلسیم موجود درمیوه های کیوی پس ازمحلول پاشی با کلرید کلسیمپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سازگاری و ناسازگاری برخی از ارقام گیلاس با گیلاس رقم حاج یوسفیاولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
12دریافت فایل PDF مقالهتجزیه خصوصیات ویژه پومولوژیکی بعضی از نژادگان های زردآلو گزینش شده از منطقه خلخالاولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
13دریافت فایل PDF مقالهاثرپیش تیمار برجوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی شویداولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روش‎های مختلف کاربرد نیتروژن بر زیتون رقم زرداولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کمی و کیفی زیتون ارقام مانزانیلا و زرد در زمان رسیدن سبز (شهرستان طارم)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرولین و گلایسین بتائین به عنوان دو نوع اسمولیت بر عملکرد و صفات کیفی ارقام ایرانی و خارجی انگور تحت شرایط تنش خشکیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام محلی انگور شهرستان خرم دره(استان زنجان)با استفاده از دیسکریپتورIBPGRاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل شوری و بیکربنات محلول غذایی بر فتوسنتز، تعرق و هدایت روزنه ای در دو رقم زیتوناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهاثر کلرید کبالت بر عمر گلجایی گل شاخه بریده مریم رقم پیرول (Polianthes tuberose L. cv. Pyrole)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های زردآلوی شهرستان ماهنشان و تحلیل دقت نقشه های تولیدی به روش IDWهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل شوری و نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد و جذب عناصر پر مصرف در دو رقم زیتونهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روش های مختلف کاربرد نیتروژن بر زیتون رقم زردهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات دو نوع اسمولیت پرولین و گلایسین بر پارامترهای فتو سنتزی ارقام ایرانی و خارجی انگور در شرایط تنش خشکیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی وضعیت عناصر غذایی کم مصرف در تاکستان های خدابنده استان زنجان با استفاده از GISهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت تعادل عناصر غذایی پرمصرف در تاکستان های خدابنده در استان زنجان با استفاده از روش انحراف از درصد بهینههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور شهرستان خرّم دره(استان زنجان) با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهسلکسیون ژنوتیپ های مقاوم گردو در مقابل سرمای دیررس بهاره در منطقه آذربایجان غربیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی شمعدانی عطری Pelargonium (graveolens L.cv Bourbon)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر مقدار اسانس و عملکرد گیاه دارویی شمعدانی عطری Pelargonium(graveolens L.cv Bourbon)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری برروی خصوصیات مورفولوژیکی و عناصرغذایی درچهاررقم انگورششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
31دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری برروی خصوصیات مورفولوژیکی چهاررقم انگورششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی برخصوصیات مورفولوژیکی درسه رقم توت فرنگیدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی برتراکم و ابعاد روزنه سه رقم توت فرنگیدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر فتوسنتز و صفات رویشی زیتون رقم کرونائیکی در استان زنجاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فنولوژیکی و پومولوژیکی برخی ازژنوتیبهای برترگردوی ایرانی juglans.regial درباغ کشت صنعت دشت خرمدرهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهمترین صفات فنولوژیکی و پومولوژیکی برخی ارقام پسته در شهرستان ماهنشاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
37دریافت فایل PDF مقالهاثر سه پایه رویشی MM106 ، MM111 و M9 بز محتوای عناصر غذایی برگ سه رقم سیب در منطقه خدابنده استان زنجاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
38دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی کود آمینواسیددار هیومی فورته بر روی تحمل به خشکی انگور رقم یاقوتیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مرفولوژیک، پومولوژیک، حسی و عملکردی برخی ارقام سیب در شرایط کرجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی القای تغییر در 30 صفت پومولوژیک و درصد میوه بندی گلدن دلیشز توسط ساختار متفاوت ژنتیک پایه های رویشیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات موتانت جدید سیب Galaschinga نسبت به Galaدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پسازبرداشت اسانس میخک بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم)بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
43دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمار پسازبرداشت دی فنیل آمین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل سوختگی سطحی سیب رقم گرانی اسمیتبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
44دریافت فایل PDF مقالهسنجش دانش انگورکاران دررابطه با تغذیه صحیح و پایدار باغ های انگور در شهرستان خرمدرهاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات غذایی علوفه ای و دارویی گیاه شنبلیلههمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
46دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مورفولوژیکی در منطقه ابهر (استان زنجان)دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر میزان اسانس وعملکرد گیاه گشنیزهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
48دریافت فایل PDF مقالهاثر اسانس میخک و موسیلاژ بر عمر پس از برداشت توت فرنگی رقم کاماروزا (Fragaria ananasae Duch cv. Camarosa)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرمتقابل اسانس های آویشن شیرازی و میخک بر ویژگی های فیزیکی انگور قرمز بیدانه آلوده بوتریتیس سینه رادومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمتقابل اسانس های آویشن شیرازی ومیخک بربرخی ویژگیهای انگور قرمز بیدانه آلوده به بوتریتیس سینه رادومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر ماندگاری و بازار پسندی انگور قرمز بیدانه آلوده به بوتریتیس سینه رادومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
52دریافت فایل PDF مقالهکنترل میکروبی قارچ بوتریتیس سینه را در انگور سرخ فخر شاهرودی توسط اسانس های میخک ودارچیندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرمتقابل اسانس های دارچین ومیخک برماندگاری و ویژگیهای فیزیکی انگور شاهرودی آلوده به بوتریتیس سینه رادومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرتو گاما و کلشی سین بر امکان سنجی اصلاح طول عمر زنبق Iris persicaاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهگزینش 5 ژنوتیپ برتر آلبالوی بومی ایران(Prunus Cerasuse L.)جهت شرکتهای فرآوریاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلواولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زئولیت و کود گاوی بر افزایش مقاومت به تنش سرمای زودرس بهاره در شلیل مغاندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی غلظت عناصر غذایی برگ و تعادل تغذیه ای برخی ارقام پسته با روش انحراف از حد بهینه DOP در شهرستان ماهنشان زنجانهمایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته1394
59دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور استان آذربایجان شرقی (شهرستان مرند) با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتریهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پس از برداشت اسانس های میخک و دارچین بر کیفیت و عمر انبارمانی انار رقم ‘پوست قرمز طارمنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
61دریافت فایل PDF مقالهاثر تغذیه برگی پوتریسین بر عملکرد و اجزای عملکرد انگور Vitis vinifera L رقم بیدانه سفیدنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی ویژگی های بیوشیمیایی در 7 ژنوتیپ انگور در منطقه کردستاننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های بذری برتر زردآلوی منطقه خلخال برای دستیابی به ژنوتیپ های دیرگلنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
64دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی میوه پنج رقم زیتون در منطقه طارم (استان زنجان)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
65دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد پس از برداشت کیتوزان و نانو سلیکا بر حفظ ویژگی های کیفی و افزایش عمر انباری انگور سفید بیدانهسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه خصوصیات هسته 20 ژنوتیپ برتر زردآلو در منطقه خلخالیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
67دریافت فایل PDF مقالهبهبود مقاومت به سرمای انگور رقم بیدانه سفید از طریق افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان تحت تاثیر محلول پاشی برگی پاییزه سولفات پتاسیمیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
68دریافت فایل PDF مقالهاثر سولفید هیدروژن بر برخی ویژگیهای کیفی و ماندگاری میوه آلو رقم استانلییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر عمر انبارمانی انجیر (رقم کشانی)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
70دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و بیوشیمیایی چند رقم و ژنوتیپ فندق در منطقه اشکورات رودسریازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نانوذرات کلسیم بر عمر انبار مانی انجیر (رقم کشانی)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تناسب اقلیمی شهرک های گلخانه ای در دست ساخت استان البرز به روش فائوسومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نور بر رشد و عملکرد گیاهانپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399

مقالات ولی ربیعی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثرات پرتوتابی UV-C کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانیفصلنامه علوم باغبانی ایران1388
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد پرولین و گلایسین بتائین بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی انگور تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گوناگونی ژنتیکی ژنوتیپ های انار (Punica granatum) طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L.cv Bourbon)فصلنامه علوم باغبانی ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهاثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه ی برتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro)فصلنامه علوم باغبانی ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر جایگزینی نسبی نیترات به وسیله آمونیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و جذب عناصر پر مصرف دو رقم زیتون در شرایط شورفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ های انگور محلی شهرستان ماهنشان (زنجان) با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتریفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زمان برداشت بر وزن میوه، تجمع روغن و باردهی چند رقم زیتون در شهرستان طارم ( استان زنجان )فصلنامه علوم باغبانی ایران1395
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسی نبتایین بر تغییرات بیوشیمیایی درانگور در وضعیت تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
10دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال های پرتقال ‘تامسون’ ( Citrus sinensis L. )فصلنامه به زراعی کشاورزی1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب ( Malus domestica Borkh. ) پیوندشده روی پایه های رویشی MM111 ، MM106 و M9فصلنامه به زراعی کشاورزی1394
12دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پوشش دهی همراه با بخار متیل سالیسیلات در حفظ ترکیبات آنتی رادیکالی میوه پرتقال خونیفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه ایرانیفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
14دریافت فایل PDF مقالهپاسخهای فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوریفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیمارهای پس از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’فصلنامه به زراعی کشاورزی1395
16دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’فصلنامه به زراعی کشاورزی1395
17دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ایفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمار آب گرم و بستهبندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداریفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تمایزیابی جوانه ها در کیوی رقم های هایوارد و توموریمجله علوم باغبانی1396
20دریافت فایل PDF مقالهاثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک پشت پردهفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
21دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندرانفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
22دریافت فایل PDF مقالهدزیابی و امکان سنجی اصلاح زنبق ایرانی با استفاده از پرتو گامادوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1398
23دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه های عروسک پشت پرده (Physalis angulata L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی قبل از برداشت فولویک اسید بر برخی ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی انگور رقم فخری (Vitis vinifera cv Fakhri)فصلنامه علوم باغبانی ایران1397
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بسته بندی نانو سیلیکات و پلی اتیلن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb)فصلنامه علوم باغبانی ایران1396
تاریخ ایجاد رزومه: 27 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 128 بار

نمودار تولید سالانه مقالات ولی ربیعی

تماس با ولی ربیعی

شماره تلفن: +98 (0) 24 3305 2606

به اشتراک گذاری صفحه ولی ربیعی

پشتیبانی