ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای احمد احمدیان

Ahmad Ahmadian

استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180967)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی احمد احمدیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات احمد احمدیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاستفاده پایدار از پساب فاضلاب در کشاورزی: محدودیت ها و راهکار هادومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش درختچه تاغ در اگروفارستریدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهآزمون زیست سنجی سمیت کمپوست تولید شده از زباله شهری : جوانه زنی و رشد اولیه دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبزسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
4دریافت فایل PDF مقالهجنبههای اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تحت تأثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهریسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
5دریافت فایل PDF مقالهعنوان تجریه : افزایش درآمد با تشکیل ستاد درآمد شهرستانیچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت1385
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرهیدرو و اسموپرایمینگ بذر بر شاخص های مقاومت به خشکی و شوری کلزا و رازیانهاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیامد های ناشی از خشکسالی بر اکوسیستم منطقه سیستاناولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اقتصادی تأثیر میزان آبیاری بر افزایش در درآمد کشت زیره سبزاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
9دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک سنجش از دور در مطالعه تخریب پوشش گیاهی سیستان تحت تأثیر خشکسالی های اخیر اولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
10دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر مدیریت بحران آب در سیستان، موانع و راهکارها اولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
11دریافت فایل PDF مقالهواکنش خصوصیات جوانه زنی بذر به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول در 3 رقم گوجه فرنگیاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
12دریافت فایل PDF مقالهآبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به عنوان جایگزینی برای آب و اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت در مناطق خشکدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی انتهای فصل رشد و نسبت های تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو در منطقه سیستانهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
15دریافت فایل PDF مقالهجمع اوری و تفکیک از مبدا تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافتچهارمین همایش ملی مدیریت پسماند1387
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات اکولوژیکی سیستان تحت تاثیر کاهش بارندگی و خشکسالیاولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی1388
17دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف روی و منگنز بر گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیکاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای شیمیایی، دامی، عناصر ریزمغذی و تقلفبقی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomil)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه بابونهششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیردگر آسیبی عصاره آبی گیاه دارویی مریم گلی Salvia officinalis بر خصوصیات جوانه زنی علف هرز بابا آدم (Arctium lapa)اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره آبی گیاه داروئی مریم گلیSalvia officinalis بر روی خصوصیات جوانه زنی فلفل دلمه ای Capsicum annumاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
23دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بروی خصوصیات مورفولوژیکی در گیاهچه خیار cucumis sativs فلفل دلمه ای (capsicum annuum) و کدوlegenaria vulgaris پس از عملیات کاشت در زمین اصلیاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد هتروتروفیک گیاهچه برنج و تغییرات غلظت پرولین و قندهای محلول تحت سطوح فرسودگی بذرپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف انواع کود بر عملکرد علوفه و دانه ذرت رقم 704 سینگل کراسدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی و نسبتهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی جوهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیر تحت تأثیر اسموپرایمینگهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
28دریافت فایل PDF مقالهسی تغییرات شاخص های جوانه زنی بذور چند گیاه دارویی تحت تأثیر مواد اللوپاتیک حاصل از عصاره آبی رازیانههمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر کمیت و کیفیت گیاه داروئی گشنیزاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رشد اولیه گیاه دارویی گشنیز و پارامترهای فیزیولوژیکی آن تحت تاثیر غلظت انواع کود آلیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تنش شوری برجوانه زنی گونه زردتاغ Halloxylon persicumاز دشت سلم آبادسربیشهاولین همایش ملی علوم زیستی1391
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب شیمیایی منابع آب روستایی استان سمناننهمین همایش ملی بهداشت محیط1385
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکردخیارگوجه فرنگی و سیب زمینی تحت تاثیرکودهای آلی وشیمیاییاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقلیم برمیزان اسانس بذرگشنیز Coriandrum sativum L.همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل زنده و غیر زنده بر تولید دیاسژنین در شنبلیلههمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرعوامل زنده و غیرزنده برتولید دیاسژنین درگیاهانهمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات غذایی علوفه ای و دارویی گیاه شنبلیلههمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات ضددیابتی گیاهان دارویی ایران با نگاهی برطب سنتیهمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بیوانفورماتیکی و مقایسه توالی ژن مقاوم به خشکی BnD22 در هفت گیاههمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بقایای انواع کود و تنش خشکی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونههمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
41دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی در نشاهای گوجهفرنگی، فلفل و بادمجان پس از کشت در زمین اصلیهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
42دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات تنش خشکی به روش هیدرو و اسموپرایمینگ بذر در گیاه کلزا و رازیانههمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات شاخص های جوانه زنی بذور چند گیاه دارویی تحت تأثیر مواد اللوپاتیکحاصل از عصاره آبی رازیانهششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L. تحت تأثیر تنش خشکی و انواع کودهادومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
45دریافت فایل PDF مقالهآللوپاتی نگرشی نوین در تغییر نظام شیمیایی کنترل علف هرز و تولید محصولات ارگانیک در کشاورزیهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رشد اولیه گیاه دارویی رازیانه( vulgare Foeniculum) و تأثیر غلظت تیمار انواع کود آلی بر پارامترهای فیزیولوژیکیهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
47دریافت فایل PDF مقالهتجزیه اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر در ژئوتیپ های جو لخت ( .Hordeum vulgare L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کشت مخلوط ذرت و کدو بر عملکرد و کنترل علف های هرزنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حاصلخیزی خاک بر عملکرد و شاخص های شیمیایی اسانس زیره سبزنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد، اجزا عملکرد، کیفیت و ترکیبات اسانس زیره سبزنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل فاضلاب شهری، کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عناصر سنگین در ذرت در زابلدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
52دریافت فایل PDF مقالهاثرات تاریخ کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گل زعفران در منطقه گیلانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات جوی زراعیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات گندم زراعیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان نشاییهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
57دریافت فایل PDF مقالهتأثیر اسموپرایمینگ بر روی شاخ صهای جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیرهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات نخود زراعیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
59دریافت فایل PDF مقالهاثر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات پیکره رویشی گیاه گشنیز تحت شرایط تنش خشکیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
60دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان های برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت شرایط تنش خشکیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد اولیه و خصوصیات جوانه زنی نخود تحت تأثیر مصرف عصاره ریشه تربچه و پیکره رویشی ریحانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
62دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خاصیت آللوپاتی تربچه و ریحان بر جوانه زنی و شاخص های رشد اولیه عدسهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد و جوانهزنی بذور بارهنگ، سلمه تره و قدومه تحت اثر دگر آسیبی عصاره آبی گیاه دارویی سدابهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه پنیرک موریتانی تحت مصرف کمپوست زباله شهری و کلش گندمهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت بیابانزایی دشت سربیشه بیرجند با استفاده از مدل ICDهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت انواع کود آلی بر رشد اولیه و پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی گشنیزهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی گونه زردتاغ (Halloxylon persicum) از دشت سلمآباد سربیشه تحت تاثیر سطوح مختلف تنش شوریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارندگی عصاره گیاه دارویی آویشن بر همیشه بهار، شاهدانه و تاتورههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
69دریافت فایل PDF مقالهاثیر بازدارندگی عصاره گیاه دارویی آویشن بر همیشه بهار، شاهدانه و تاتورههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
70دریافت فایل PDF مقالهاثر دگرآسیبی عصاره برگ بادام بر روی جوانهزنی هویج، شاهدانه و شبدر سفیدهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
71دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از انرژی های پاک در راستای حفظ منابع طبیعی و محیط زیستهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه تحت اثر بقایای انواع کود و در شرایط تنش خشکیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد آلبلوپاتیک عصاره آبی رازیانه بر روی شاخص های جوانه زنی بذور چند گیاه داروییهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
74دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از خاصیت آللوپاتیک گیاه دارویی آلوورا جهت مبارزه بیولوژیکی با علف های هرزهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
75دریافت فایل PDF مقالهحذف ضایعات تولیدی، راهکاری جهت پدافند غیر عامل کشاورزیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کنه کشی دو ترکیب گیاهی و دو ترکیب شیمیایی بر کنترل کنه زعفران Rhizoglyphus robini در شرایط آزمایشگاهیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف عصاره کمپوست شهری (نیتروژن ، فسفر، پتاسیم) بر ظهور و رشد اولیه تره ایرانی (Allium ampeloprasum persicum)همایش ملی گیاهان دارویی1389
78دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات مصرق NACL و ساکارز بر درصد و سرعت جوانه زنی گیاه دارویی ختمی ( Althaea officinalis)همایش ملی گیاهان دارویی1389
79دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ شوری بر مولفه های جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیرهمایش ملی گیاهان دارویی1389
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری و سطوح مختلف پرایم بر جوانه زنی گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate)همایش ملی گیاهان دارویی1389
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد آب مغناطیسی بر میزان مصرف کود نیتروژن و عملکرد پنبه درشرایط خاک شوردومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رشدی و عملکردی چای ترش تحت تأثیر مصرف انواع کودهای بیولوژیک و اصلاح کننده های خاکاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
83دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تأثیر سیستم های مختلف کودهای زیستی، شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی زنیاناولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
84دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تأثیر مصرف کود ورمی کمپوست و نیتروژن بر عملکرد گل و ویژگی های رویشی زعفراناولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
85دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی استراتژیک و مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا فرآوری و صادرات زعفراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
86دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف انواع کودهای آلی گاوی، مرغی، ورمی کمپوست و خاکبرگ بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (cuminum cyminum)دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1393
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربردآب یونیزه شده بر تغییرات سطح برگ و وزن قوزه پنبه در سطوح مختلف کود نیتروژن تحت شرایط خاک شوردومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی آویشن دناییاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
89دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر سطوح مختلف شوری و اسید آسکوربیک بر خصوصیات جوانه زنی گیاه آویشن دناییاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی توصیفی و مقابله ای ساخت قید درکردی سورانی و کرمانجی و انگلیسیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1394
91دریافت فایل PDF مقالهتوصیف وتحلیل اشتباهات زبان شناختی درانشافارسی مناطق دوزبانه بررسی موردی: انشای فارسی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی مدارس شهرستان مهابادسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1394
92دریافت فایل PDF مقالهاندرزنامه ای سیاسی-حکمی از قرن دهم هجری از حکیمی کمتر شناخته شدهاولین کنگره بین المللی حکمت ناب1394
93دریافت فایل PDF مقالهعلما و حکمای مناطق کرد نشین ایرانو مراودات علمی حکما و علما کردستان ایران و عراقاولین کنگره بین المللی حکمت ناب1394
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصرف کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد و اجزایعملکرد گیاه دارویی رازیانهدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقادیر مختلف کود نیتروژنه و نانو کود دامیبرعملکرد کمی و کیفی رازیانهدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پرایمینگ با SNP(sodium nitroprusside)بر جوانه زنی بذور و رشد اولیه رازیانه تحت تنش شوریدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش خشکی و نانو کود آلیبرعملکرد کمی و کیفی چای ترشدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
98دریافت فایل PDF مقالهاستانداردسازی و اهمیت ان در محصولات کشاورزی مطالعه موردی: زعفراناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل انگیزشی در نسل قدیم برای استفاده از بازاریابی اینترنتیدومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
100دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد واسانس گیاه دارویی رازیانهکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصرف کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانهکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
102دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات تنش خشکی در گیاه دارویی رازیانه از طریق پرایمینگاولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی سبک شناختی، محتوایی و تطبیقی اثری حکمی از علامه مصنف چوریهمایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی1394
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجمالی وضعیت ترجمه در مناطق کردنشین ایران(با تأکید بر ترجمه های فارسی)همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی1394
105دریافت فایل PDF مقالهStudy of the effect of water stress and manure and chemical fertilizers on quantity and quality of chamomile (Matricariachamomile)هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مدیریتدانش در رابطه با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بازار بزرگ زعفران)هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
107دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف ساکاروز و عصاره گلبرگ زعفران بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریده داوودیهفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد ضایعات کشاورزی در تولید پایدار قارچ خوراکی صدفی در بستر کشتششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مختلف تولید اسپان قارچ از ساقه ، کلاهک ، هاگ در محیط کشت PDAششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتیک برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه زعفران زراعی Crocus sativus برپارامترهای رشدی در علفهای هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروفهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی زعفران از لحاظ اقتصادی واجتماعی و تاثیر مکانیزاسیون کردن فرایند آن در تربت حیدریهسومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 14041395
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد ورمیکمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر با هدف جایگزینی کشت زعفران در منطقه تربت حیدریهسومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 14041395
113دریافت فایل PDF مقالهاستفاده گلبرگ زعفران در تولید قارچ خوراکی، راهکاری برای استفاده مجدد از پسماند زعفرانسومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 14041395
114دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه دارویی سیرچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
115دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف کودهای آلی و شیمیایی بر تولید بنه های دختری و عملکرد زعفرانچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
116دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به شوری در گیاهانچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
117دریافت فایل PDF مقالهاثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (.Hordeum murinum L.) و خاکشیر (.Descurainia Sophia L)چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
118دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عوامل اجتماعی موثر بر میزان پایبندی به اخلاق شهروندی (جوانان شهرستان لنجان)چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
119دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران Crocus sativus L اسپانیایی و ایرانیچهارمین همایش ملی زعفران1394
120دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف هیومیک و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد بامیهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
121دریافت فایل PDF مقالهاسید سالیسیلیک راهی برای مقابله با تنش خشکیهمایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت1394
122دریافت فایل PDF مقالهThe effect of hydro and elements priming on fennel (Foeniculum vulgare) seed under salt conditionsکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
123دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل اقتصادی و راندمان محصول نهایی زعفران تحت تاثیر طول دمگل و نوع گل باز و غنچه زعفرانپنجمین همایش ملی زعفران1397
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیماری لکه برگی زعفران ناشی از قارچAlternaria alternate× در مزارع زعفران استان خراسان رضویپنجمین همایش ملی زعفران1397
125دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه دارویی زعفران )Crocus sativus L.( تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاکپنجمین همایش ملی زعفران1397
126دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر محلول پاشی انواع کود و غلظت های مختلف عصاره گلبرگ زعفران بر ویژگی های برگ و بنه آنپنجمین همایش ملی زعفران1397
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد عصاره آبی گلبرگ زعفران بر رشد باکتری پکتوباکتریوم و قارچ رایزوکتونیاپنجمین همایش ملی زعفران1397
128دریافت فایل PDF مقالهتهیه ی فیلم حساس به pH بر پایه ی صمغ قدومه ی شهری و مخلوط عصاره ی گلبرگ زعفران و نانو کریستال سلولزدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پیش تیمار عصاره آبی خشخاش در زمان ھای مختلف بر خصوصیات رشدی و فیتوشیمیایی عصاره بذر گیاه ختمی (Malvasylvestris L) در سطوح تنش شوریاولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت1396
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره آبی خشخاش بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاھان دارویی چای ترش و پنیرکاولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت1396
131دریافت فایل PDF مقالهتولید دمنوش ھای کپسولی جدید، راھی برای افزایش مصرف، کارآفرینی و تجارت گیاھان دارویی ایران و جھاناولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت1396
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاوری تعمیم برآوردچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه1398
133دریافت فایل PDF مقالهکاربرد عصاره آبی خشخاش به منظور پرایمینگ بذر گیاه دارویی چای ترش در شرایط تنش دیمدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
134دریافت فایل PDF مقالهکاربرد عصاره آبی خشخاش به منظور پرایمینگ بذر گیاه دارویی سیاهدانه در شرایط تنش دیمدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
135دریافت فایل PDF مقالهکاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنعت دمنوش و نوشیدنی های درمانیسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دورهای زمانی پرایمینگ پنبه دانه با غلظت های مختلف عصاره خشخاش در شرایط تنش شوریسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد غلظت های مختلف عصاره شیرابه خشخاش بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی کتانسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تولید مواد آللوپاتیک و عصاره حاصل از بنه سالم و پوسیده زعفران در خاک های مختلف زراعیسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد انواع کودهای نانو بر رشد و تولید ارقام مختلف توت فرنگییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتیک برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه زعفران بر پارامترهای رشدی در علف های هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروفیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
141دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
142دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مصرف انرژی و میزان تولید در گلخانه های زیرزمینی با شاسی و گلخانه های متداولیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
143دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر محلول پاشی کودهای کامل و اجزای گیاه زعفران بر تولید آن زعفران تحت تنش خشکیچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
144دریافت فایل PDF مقالهتولید و توسعه کشت زعفران تحت تاثیر تغییرات اقلیمچهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1398

مقالات احمد احمدیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران Crocus sativus L اسپانیایی و ایرانیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش کم آبی و مراحل برداشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تربت حیدریهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
5دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیزتحت تاثیر انواع کود آلی و شیمیاییفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
6دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل تنش خشکی و کود دامی بر اجزاء عملکرد، میزان اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره سبزCuminum cyminum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثر شخم حفاظتی و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و شاخصه ای کیفی زعفران (Crocus Sativus L.)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1393
8دریافت فایل PDF مقالهتدوین راهبردهای مدیریتی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریهفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
9دریافت فایل PDF مقالهApplication of nano- and micro-sized particles of cattle manure on soybean growthمجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط1396
10دریافت فایل PDF مقالهاثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (Hordeum murinum L.) و خاکشیر (Descurainia sophia L.)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
11دریافت فایل PDF مقالهاثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنه کشی ترکیبات گیاهی و شیمیایی بر کنه زعفران Rhizoglyphu robini در شرایط آزمایشگاهیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود ورمی کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و آلیسین گیاه سیرپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مکمل چربی (نمک های کلسیمی) در جیره های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار هلشتاینفصلنامه علوم دامی ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد موثره در گیاه دارویی زعفران (.Crocus sativus L)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
16دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد شوک الکتریکی و هیدروپرایمینگ بذر بر افزایش بهره وری آب گندم تحت سطوح مختلف شوریپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 272 بار

نمودار تولید سالانه مقالات احمد احمدیان

تماس با احمد احمدیان


به اشتراک گذاری صفحه احمد احمدیان

پشتیبانی