آقای دکتر فریبرز شکاری

Dr. Fariborz Shekari

عضو هیأت علمی، دانشگاه مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184516)

37
18
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی