ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای جعفر نیکبخت

Jafar Nikbakht

هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184352)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی جعفر نیکبخت در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه زنجان
سردبیرفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب

مقالات جعفر نیکبخت در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطح احتمال وقوع تبخیر - تعرق مرجع بر نیاز آبی الگوی کشت ( مطالعه موردی: ارومیه ، آذربایجان غربی)اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کم آبیاری تنظیم شده بررشد و کارایی مصرف آب در زیتون رقم کرونائیکیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
3دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان و محل اندازه گیری داده های هواشناسی بر مقدار Eto مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زنجان و تمام خودکار دانشگاه زنجانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
4دریافت فایل PDF مقالهجایگاه زهکشی کنترل شده وزهکشی زیستی در مدیریت جامع و پایدار منابع آبسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغ ییر اقلیم بر مقدار تبخیر-تعرق گیاه مرجع چمن مطالعه موردی: ایستگاه تبریزچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
6دریافت فایل PDF مقالهکم آبیاری زیتون راه کاری مؤثر برای کاهش برداشت آب از رودخانه قزل اوزن در منطقه طارم زنجاندومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل گستره خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب با استفاده از شاخص PNPIو سیستماطلاعات جغرافیاییGIS)دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسبترین روش زمین آماری در تهیه نقشه پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت میاندوآب)دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهمغناطیسی کردن آب راه کاری نوین و مؤثر برای استفاده از آبهای غیر متعارف در آبیاریدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهنقش تابش خورشیدی برآورد شده از روابط تجربی در معادله پنمن مانتیث- مطالعه موردی منطقه تبریزاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمانی (به‌هنگام بودن داده‌ها) و مکانی (فاصله) ایستگاه هواشناسی از محل مزرعه بر نیاز آبی گیاه کشت شدهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی حرکت عناصر سنگین در خاک توسط انتقال ترجیحی املاح در اثر شستشوی دراز مدت در ستون خاک آزمایشی در مقایسه با خاک بکراولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش راندمان آبیاری برذخیره آب و پایداری کشاورزی مطالعه موردی دشت زنجانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر توأم لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاکاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرتوام لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی برایجاد جریان ترجیحی حین نفوذآب به خاکاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر توأم لایه بندی و تراکم موضعی خاک بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاکاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیرعبورآب ازمیدان مغناطیسی بربهبود کارایی گلایفوسیت و پاراکوآت درکنترل علف هرزتوق و مجموع چهارگونه علف هرزاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
18دریافت فایل PDF مقالهاثر تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به تحت فشار بر افزایش ذخیره و سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت عجب شیر، آذربایجان شرقیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شیب زمین بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با آبپاش های مخفی شونده مدلHunterاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قطره چکان طولانی مسیر در فشارهای مختلفاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
21دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغییر اقلیم بر (ET(0 و تخمین آن به کمک داده های پیش بینی از طریق ANNs در زنجاندومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیرسطوح مختلف تامین آب و روش آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیرآبیاری با آب مغناطیس برعملکرداجزای عملکردوکارایی مصرف آب درلوبیادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی کارایی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری لوبیا قرمز با استفاده ازمدل Aquacropچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
25دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مدیریت آبیاری راه کاری برای کشارزی پایداراولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
26دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تغییرات آب و هوایی بر مقدار ET0 در ارومیه- آذربایجان غربیاولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
27دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تسوج- آذربایجان شرقی)اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
28دریافت فایل PDF مقالهاثر سوپرجاذب رطوبت پومیس بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب در ذرت رقم ماگسیمااولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر کارایی مصرف آب در ارقام بهاره گلرنگسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی آماری بر تغییرات درازمدت تبخیر- تعرق گیاه مرجع و بررسی اثرات خودهمبستگی بر نتایج آزمونهای روند؛ مطالعه موردی غرب و جنوب غرب ایرانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
31دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری بر ذخیره آب (مطالعه موردی: دشت تبریز)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
32دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری با دور و عمق آب ثابت بر تلفات آب؛ مطالعه موردی دشت تبریزسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
33دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی چاهک های مشاهده ای دشت مراغه براساس مقادیر تراز آب زیرزمینیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد داده های به هنگام هواشناسی بر مقادیر آب آبیاری تحویلی در شبکه آبیاری اراضی روشت کوچک-سد علویان مراغهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
35دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی کود بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در ذرت رقم ماکسیمادومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل اصلاح شده یانگ جهت تبیین زهکشی خاک در ستونهای بزرگ آزمایشگاهیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
37دریافت فایل PDF مقالهاثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهرهوری مصرف آب در گیاه ذرتسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خشکسالی بر مقادیر Etc ذرت علوفه ای و عوامل هواشناسی (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی)اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ایدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهپومیس و تأثیر آن بر جذب و کاهش نیترات از زه آب کشاورزیششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
41دریافت فایل PDF مقالهپایش خشک سالی با شاخص استاندارد بارندگی (SPI)-مطالعه موردی: حوضه لیقوان چای-آذربایجان شرقیدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
42دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت مقادیر ET0 به تغییرات پارامترهای هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک تبریزدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
43دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی پوترسین بر شاخص های رویشی فلفل شیرین تحت تنش کم آبیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی برگی مگافول بر اجزای عملکرد گوجه فرنگی رقم ریوگرند تحت تنش کم آبیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
45دریافت فایل PDF مقالهتغییرات زمانی فرسایش شیاری در نوارهای کشت طی مراحل رشد گندم دیمپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شیب دامنه بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در جویچه های کشت دیم گندمپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
47دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خشک سالی های تبریز با روش شاخص اکتشاف خشک سالیکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی سالسیلیک اسید و سدیم نیتروپروساید ( SNP ) بر صفات مورفولوژیکی گل محمدی (Rosa damascene Mill) تحت تنش کم آبیدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هیدرولیکی قطره چکان های طولانی مسیر و تنظیم کننده فشاراولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- اثرگذاری مالچ دهی و جهت خاک ورزی بر تولید رواناب در کشت دیمشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- استفاده از مالچ گیاهی برای افزایش رطوبت خاک در اراضی دیمشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398

مقالات جعفر نیکبخت در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خشک سالی های شمال غرب ایران با روش شاخص اکتشاف خش کسالیفصلنامه آب و خاک1394
2دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی رویش گیاهچه های تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus در روش های مختلف آبیاری در آفتابگردانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیSVM ، RBF،و MLPفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
5دریافت فایل PDF مقالهآثار محلول پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
6دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
7دریافت فایل PDF مقالهاثر کاه و کلش و جهت خاک ورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندمپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
8دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی لاکتات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد کاهو (Lactuca sativa L.) تحت شرایط کم آبیاریفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
9دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم های مختلف آبیاری و اسید سالیسیلیک بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اقلیمی زنجانفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
10دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید هیومیک بر شاخص های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه فرنگی تحت شرایط کم آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 71 بار

نمودار تولید سالانه مقالات جعفر نیکبخت

تماس با جعفر نیکبخت


به اشتراک گذاری صفحه جعفر نیکبخت

پشتیبانی