آقای دکتر جعفر نیکبخت

Dr. Jafar Nikbakht

هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184352)

53
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی