ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علی سلیمانی

Ali Soleymani

استاد گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179146)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علی سلیمانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات علی سلیمانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکر دانه و شاخصهای مقاومت به خشکی سه رقم گندم ناننهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
2دریافت فایل PDF مقالهاثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر شاخص عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه آفتابگردان تحت شرایط تیمارهای آبیاری زیرسطحیسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی انگیزه های پرسش از معناداری زندگی از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری (رض)همایش ملی معناداری زندگی1388
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین خوشه های با آرایش هندسی نامنظم در داده های مکانی: مقایسه روشهای خوشه بندی کرنل و چگالی - مبنادومین کنفرانس داده کاوی ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهینه منابع آب با استفاده از تکنیک RS&GIS (مطالعه موردی بخشی از منطقه لنجانات اصفهان)دومین کنفرانس سراسری آب1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت روانی در بین کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امامدومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE1386
7دریافت فایل PDF مقالهتشخیص عیوب چرخ دنده با استفاده از پردازش سیگنال ارتعاشی و ANFISهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
8دریافت فایل PDF مقالهتشخیص عیب در توربین آبی با استفاده از پردازش سیگنال و ماشین های بردار پشتیبانهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مهار مکانیکی بررفتار بیرون کشیدگی الیاف فولادی مجعد مدفون درماتریس پایه سیمانیسومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای1389
10دریافت فایل PDF مقالهمدل شبیه سازی مراحل مختلف نموی دو رقم گلرنگ بهاره با استفاده از درجه حرارت و طول روز در دو مرحله از کاشت تا سبز شدن و از سبز شدن تا تکمه دهیاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
11دریافت فایل PDF مقالهمدل شبیه سازی دو رقم گلرنگ بهاره با استفاده از درجه حرارت و طول روز در 3 مرحله از سبز شدن تا رسیدگی، 10 درصد گلدهی تا رسیدگی و از تکمه دهی تا رسیدگیاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم گیاهی بر مدل درصد جذب ، استهلاک نوری، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول د ر کانوپی گیاهی ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.) در شرایط اب و هوایی اصفهاناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم با استفاده از مدل ET-HS در شرایط آب و هوایی اصفهاناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
14دریافت فایل PDF مقالهتخمین نیاز آبی و تجمع ماده خشک در مراحل مهم رشد و اندامهای مختلف گیاهی گندم با استفاده از مدل ET-HSدر اصفهاناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
15دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتونششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
16دریافت فایل PDF مقالهتکنولوژی نانوالیاف و کاربرد آن در ساخت نانوکاغذاولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات خاکهای انتخابی حوزه آبخیز هلیل رود استان کرماندومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میزان Gap بین کلید برشی و عرضه تحت بار زلزله در پلهای جداسازی شده با الاستومرهاششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1390
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و سایر مولفه های رشد گیاهچه 2 رقم گلرنگپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جذب برگی عناصر میکرو بر رشد و عملکرد ذرت علوفه ایپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
21دریافت فایل PDF مقالهاثر مدت زمان هیدروپرایمینگ بر درصد جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum L در تنش شوریپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
22دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در کشت دوم بعد از گندم در منطقه محمود آباد اصفهانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
23دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت براساس اثرات متقابل شوری و استعمال خارجی گلایسین بتائینپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات متقابل شوری و استعمال گلایسین بتائین بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ایپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
25دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و غلظت نیترات چهار ژنوتیپ بهاره پیازپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خواص کمی لاین های گندم دوروم در شرایط آب و هوایی اصفهانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قطع آبیاری در انتهای فصل رشد بر طول دوره رشد و عملکرد ژنوتیپ های جوپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو در دو شرایط تنش و عدم تنش خشکیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر و روش کاشت معمول و کپهای دو بوتهای بر جهتگیری برگ رقمهای ذرت Zp633, Sc704 در مرحله شش برگیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شاخ صهای فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای در کشت دوم بعد از جو تحت تأثیر تراکم گیاهی و مقادیر مختلف نیتروژنپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسیافزایش عملکرد سیبزمینی با تغییرآرایشکاشت وسطوح فسفر درمنطقه فریدن (اصفهان)پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر دور آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد 4 رقم رازیانهپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خاکورزی و مدیریت بقایای جو بر رشد اولیه و نهایی ذرت علوفهایپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
34دریافت فایل PDF مقالهواکنش ارقام مختلف گلرنگ بهاره به تاریخ های مختلف کاشت بهاره در منطقه اصفهانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و صفات گیاهچه ای بذر گیاه نخودپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آللوپاتیک کنجد بر رشد و جوانه زنی کانولا در خوزستانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی طول دوره رشد مراحل مختلف رویشی و زایشی ارقام مختلف کانولا در تراکم های مختلف کاشت و استفاده از کود گوگرد در شرایط آب و هوایی گرگانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
38دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم های مختلف گیاهی و کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کانولاپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
39دریافت فایل PDF مقالهاثرات سولفات منگنز بر رشد و وزن خشک 3 رقم گندم در مرحله گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
40دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ های مختلف کاشت، تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج بر روی لاین 7602در استان مازندرانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
41دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین تاریخ کاشت و تراکم گیاهی در واریته های مختلف جو در شرایط نیمه خشک فارسپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی طول دوره های رشد لاین های گندم دوروم در شرایط آب و هوایی اصفهانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
43دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قطع آبیاری و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد واریته های مختلف رازیانهپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی محتوای پروتئین، گلوتن، حجم رسوب و عملکرد دانه در 20 لاین گندم دورومپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
45دریافت فایل PDF مقالهتغییرات تعداد دانه و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف جو در شرایط تنش و عدم تنش خشکی در شرایط آب و هوایی اصفهانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های برآورد تحمل به تنش خشکی با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ های مختلف جوپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
47دریافت فایل PDF مقالهاثرات افزایش نیتروژن و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات کمی سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی اصفهانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
48دریافت فایل PDF مقالهاثر کاشت تأخیری بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و شاخص های رشد ارقام مختلف گونه زراعی جنس براسیکاپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
49دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک زمین آمار به منظور مدیریت کودی بخشی از باغ های پسته ی شهرستان انار در استان کرماناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط ژنوتیپ ها و گروه های زیتون (Olea europaea L.) به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروه بندی ارقام زیتوناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
51دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم زیتوناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
52دریافت فایل PDF مقالهغربالگری گامتوفیتیکی تحمل به تنش خشکی در برخی از ارقام زیتوناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
53دریافت فایل PDF مقالهتجزیه رگرسیون و علیت اجزاء عملکرد در 20 رقم زیتوناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
54دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی ارقام زیتون از لحاظ خصوصیات عملکردی گل و میوهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
55دریافت فایل PDF مقالهمتابولیت های موثربرفرایند ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
56دریافت فایل PDF مقالهاثرسولفات روی برعملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم پاییزه درمنطقه سردسیر شمال فارسششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
57دریافت فایل PDF مقالهاثرات برخی ازتیمارهای پیش رویشی برشکستن خواب جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه های دو توده زیرسیاهششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
58دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کپه کاری برعملکرد دانه هیبریدهای ذرتششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش کاشت کپه ای برافزایش احتمال ورس با کاهش زاویه ساقه ذرت با زمینششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی برعملکرددانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام جوششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
61دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اجزای عملکرد 3 رقم کلزای بهاره درجمعیت های مختلف گیاهیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
62دریافت فایل PDF مقالهتغییرات عملکرد بیولوژیک درصد روغن و وزن هزاردانه ارقام مختلف کلزای بهاره درتراکم های مختلف کاشت درمنطقه شهرکردششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم گیاهی بر روی ذرت علوفه ای سینگل کراس 045 و همبستگی بین صفات در شرایط آب و هوایی اصفهاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر روی خصوصیات زراعی مرتبط با کیفیت علوفه ذرت سیلویی SC.540اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
65دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شاخص های رشدی ذرت علوفه ای سینگل کراس 540 در مقادیرمختلف کود نیتروژناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 540 دراصفهاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتراکم بر روند رشد و عملکرد ذرت علوفه ای هیبرید سینگل کراس 540اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
68دریافت فایل PDF مقالهتغییرات خصوصیات مورفولوژیکی ارقام جو در تیمارهای مختلف آبیاریاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزایش تراکم گیاهی و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای بعدازجو درکشت دومیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرافزایش تراکم گیاهی و نیتروژن برعملکرد اجزای عملکرد سورگوم دانه اییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پس ازبرداشت ذرت سینگل کراس 301یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت بقایا و خاکورزی برعملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای درکشت دوم بعدازجویازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و رقم برعملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
74دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین زمان کاشت و رقم گلرنگ پاییزه تحت شرایط اقلیم اصفهانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارزیابی مدل ET-HS درتعیین نیاز ابی محصول چغندرقند درمنطقه اصفهانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت وارقام برعملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت ونیتروژن برعملکرد دانه و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
78دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت برروی رسیدگی فیزیولوژیک و عملکرد دانه هیبریدهای مختلف ذرت درمنطقه اصفهانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل رشدرویشی وعملکرددانه هیبریدهای مختلف ذرت درسه تاریخ کاشت دراصفهانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
80دریافت فایل PDF مقالهکنترل فازی سرعت یک توربین گازی در حالت راه اندازی با در نظر گرفتن اثر باردومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران1387
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش تماسی- ضربه ای جوش ترمیت ریل به روش المان محدود دینامیکیسومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن1392
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیراسترس خشکی و قطع آبیاری درمراحل مختلف رشدبرعملکرددانه و درصد روغن ارقام کلزای زمستانه درمنطقه مهیاراصفهاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسولفات روی برخصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم درمنطقه اقلیدفارسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
84دریافت فایل PDF مقالهاثرات سولفات منگنز برخصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام گندم درمنطقه آبادهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
85دریافت فایل PDF مقالهاثرات سولفات منگنز برعملکردواجزاء عملکردسه رقم گندم پائیزه درمنطقه آبادهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
86دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در مراکز علمی - دانشگاهیهمایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز1390
87دریافت فایل PDF مقالهنقش نماز در سالم سازی فضای دانشگاهیهمایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز1390
88دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پسازبرداشت اسانس میخک بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم)بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
89دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمار پسازبرداشت دی فنیل آمین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل سوختگی سطحی سیب رقم گرانی اسمیتبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
90دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آلودگی هوا بر بیماری های قلبی ، تنفسی ، فوت و تصادفات در شهرستان شیراز( دوره ی مطالعاتی 01/07/ 1390 لغایت 30 /07/1391 )شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
91دریافت فایل PDF مقالهاثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه بومادران دماوندیاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
92دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر سرمادهی مرطوب و تیمارهایه ورمونی بر شکست خواب و القا جوانه زنی بذر زیره سیاهاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
93دریافت فایل PDF مقالهشناسایی هوشمند شکستگی ها در چاههای کربناته با استفاده از چاه نمودارهای تصویریاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
94دریافت فایل PDF مقالهاثرات پیش تیمارهای آماده سازی و برخی از ترکیبات شیمیایی بر شکستن خواب، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دو توده زیره سیاهسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
95دریافت فایل PDF مقالهاثرات سرمادهی مرطوب و برخی از تیمارهای پیش رویشی بر شکستن خواب، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دو توده زیره سیاهسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
96دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مورفولوژیکی در منطقه ابهر (استان زنجان)دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
97دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نوع ازدواج(سنتی- مدرن) بر رضایت زناشویی زوجیندومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده1390
98دریافت فایل PDF مقالهآنالیز پاسخ هارمونیک بلوکه موتور GM 16-645E3به روش المان محدودکنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران1392
99دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت ارتباط با مشتری در توسعه کسب و کاراولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات1392
100دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پس از برداشت اسانس نعناع بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم)اولین همایش ملی میان وعده های غذایی1393
101دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ضریب عملکرد توربین بادی محور افقی با استفاده از تحلیل دوبعدی پروفیل پرهدومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
102دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره های معمولی و نانو کپسوله شده آلوئه ورا، شوید و ریشه گزنه در جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام و لاین های گندم نان در مناطق سرد غرب استان اصفهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه لاین ها وارقام جو در اصفهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
105دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری بر حرکت مجدد ماده خشک و نیتروژن در ارقام گندم ناندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
106دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری بر تجمع پرولین، قندهای آزاد محلول و پتاسیم در ارقام گندم ناندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
107دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای کم آبیاری بر سرعت رشد دانه و طول موثر دوره پر شدن دانه ارقام گندمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بهبود ویژگی های کلاسه بندی الیاف خمیر کاغذ CMP داخلی با استفاده از سطوح مختلف اختلاط صنوبر و غاندومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ1393
109دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف اختلاط غان بر پالایش پذیری خمیر کاغذ CMP داخلیدومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ1393
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف سویا در تاریخ های مختلف کاشت در منطقه شهرکردهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند رشد و محاسبه شاخص های رشد در سه رقم آفتابگردان تحت تیمارهای مختلف کود نیتروژن در منطقه اصفهانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نسبتهای مختلف نیترات به آمونیوم و تنش شوری بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزهاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
113دریافت فایل PDF مقالهجدا و همسانهسازی ژن اسکوالن سنتازSQS از یکی از ارقام ایرانی زیتون(Olea europaea L.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرتو گاما و کلشی سین بر امکان سنجی اصلاح طول عمر زنبق Iris persicaاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
115دریافت فایل PDF مقالهSURVEY THE INFLUENCE OF SOWING DATES AND ROW DISTANCE ON SUGAR CONTENT, ROOT YIELD AND SOLAR RADIATION ABSORPTION OF SUGAR BEET IN DIFFERENT PLANT POPULATIONSاولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
116دریافت فایل PDF مقالهEVALUATION OF DROUGHT TOLERANCE INDICES OF PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN BARLEY GENOTYPESاولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
117دریافت فایل PDF مقالهDROUGHT STRESS EFFECTS ON SEED YIELD AND YIELD COMPONENTS OF BARLEY CULTIVARSاولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
118دریافت فایل PDF مقالهTHE EFFECT OF STRATIFICATION WITH DIFFERENT TREATMENTS ON SEED DORMANCY AND PROVOCATIVE BIOTIC OF TWO SPECIES IN FENELاولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
119دریافت فایل PDF مقالهTHE EFFECT OF GROWTH BY POLYETHYLENE WITH DIFFERENT TREATMENTS ON SEED DORMANCY AND PROVOCATIVE BIOTIC OF TWO SPECIES IN FENELاولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
120دریافت فایل PDF مقالهEVALUATION OF FORAGE YIELD AND COMPONENTS FOR FORAGE CORN CULTIVARS UNDER THE DIFFERENT NITROGEN FERTILIZER TREATMENTS IN ISFAHAN REGIONاولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سازمانی موثر برای ایجاد برند در بنگاههای کوچک و متوسط SMEs مورد مطالعه: خوشه کسب و کار فرش دستباف و گلیم نقش برجسته استان ایلامدومین همایش ملی مدیریت کسب و کار1393
122دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلواولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های کمی وکیفی بافت تاریخی اردکان با هدف امکان سنجی احیاء آندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
124دریافت فایل PDF مقالهمعماری مدرن و پست مدرندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه میان تعارض زناشویی و کیفیت رابطه والد-کودکهمایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه 1393
126دریافت فایل PDF مقالهاثر کود ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی ( Mentha piperita L)اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
127دریافت فایل PDF مقالهواکنش گیاه دارویی نعناع فلفلی ( Mentha piperita. L ) به تنش شوری کلرید سدیماولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
128دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های عددی تحلیل آیرودینامیکی ایرفویل توربین های بادی برای محاسبه ی ضریب براهمایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست1394
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر عوامل مختلف در سختی و در صد فازهای حاصل از عملیات حرارتی فولاد 1٬030 با استفاده از نرم افزار AC3کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
130دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فرآیند اکستروژن در کانال های همسان مارپیچ با سطح مقطع بیضوی ECSEE بر خواس میکرو ساختاری و سختی مسکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
131دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم تکاملی در هوش مصنوعیکنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات1394
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های انار در استان زنجاندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی1393
133دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد روشی نوین در مسیریابی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم زیر آب مبتنی بر الگوریتم پرندگانسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات1394
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر روشهای طبقه بندی بر میزان تشخیص صفحات وب اسپمسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات1394
135دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیستم یکپارچه بانکی core banking system بر نظام بانکداریسومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات1395
136دریافت فایل PDF مقالهبهبود هویت در امنیت مسیریابی AODV برای شبکه های موردی بیسیماولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر1395
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اثربخشی مکانیزه شدن سیستم نگهداری و تعمیرات (نت) (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی نوری)سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر1395
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل رابطه بین مدیریت دانش بانوآوری سازمانی ازدیدگاه کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاهششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
139دریافت فایل PDF مقالهپیش بیىی لینک در شبک های اجتماعی با استفاده ازsvm مبتىی بر فازینخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق و علوم کامپیوتر1395
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دستی مطالعه موردی بافته های دارینخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق و علوم کامپیوتر1395
141دریافت فایل PDF مقالهپشتیبانی فناوری اطلاعات در تامین سلامت از راه دورچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر1395
142دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با ترکیبی از مدل های مبتنی بر بخشدومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند1395
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی فولادی جدار نازکچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
144دریافت فایل PDF مقالهسدهای دو مخزنیچهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران1395
145دریافت فایل PDF مقالهRFID-based Object Detection System in IoTچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال1395
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی فولادی جدار نازکدومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی1395
147دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دما در سیستم های چند هسته ای با استفاده ازخوشه بندی عامل های موثر بر دماچهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات1396
148دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رشد لوله گرده درون خامه با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت در چند ژنوتیپ زردآلونوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
149دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل های خودناسازگاری در زردآلو با استفاده از پی سی آر و روش توالی یابینوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
150دریافت فایل PDF مقالهتعیین سطوح مناسب پلی اتیلن گلیکول به منظور اعمال تنش خشکی در محیط کشت درون شیشه ای گلابینوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
151دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رشد سه رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه اینوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
152دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پس از برداشت اسانس های میخک و دارچین بر کیفیت و عمر انبارمانی انار رقم ‘پوست قرمز طارمنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
153دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی تیمارهای فیزیکی بر خواص کیفی پس ازبرداشت میوه شلیل رقم سانگلونهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خصوصیات کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انباردارینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
155دریافت فایل PDF مقالهتناوب باردهی در زیتون Olea europaea Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
156دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در والدین دانش آموزان دخترششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1396
157دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در دانش آموزانششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1396
158دریافت فایل PDF مقالهاثر درمان مدیریت مشروط مبتنی بر کوپن بر کاهش میزان مصرف در افراد وابسته به اکستازیششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1396
159دریافت فایل PDF مقالهارایه مدلی برای انتخاب تامین کننده در محیط زنجیره تامین سبز با رویکرد عصبی-فازیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
160دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت در کودکانسومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری1396
161دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی پرولین و سوپر اکسید دیسموتاز بر کلروفیل و پرولین سورگوم دانه ای تحت شرایط تنش خشکیهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
162دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی پرولین و سوپر اکسید دیسموتاز بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای تحت شرایط تنش خشکیهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
163دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی فقه هنر در جامعه امروز بر مبنای هنر در اندیشه دینیچهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی1397
164دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل راهکارهای داده کاوی در تجارت الکترونیکسومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1397
165دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل راهکارهای داده کاوی در تجارت الکترونیکپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
166دریافت فایل PDF مقالهاهمیت استفاده از گیاه غیرچوبی پنبه در صنایع خمیر و کاغذچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
167دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی لینک مبتنی بر خوشه بندی در شبکه های اجتماعی با رویکرد عصبی-فازی تکاملیسومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر1397
168دریافت فایل PDF مقالهتعیین سروتیپ و الگوی مقاومت دارویی به سالمونلا در طیور تخمگذار و گوشتی جنوب استان آذربایجان شرقیپنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران1397
169دریافت فایل PDF مقالهاپیدمیولوژی بیماری سل در شهرستان مراغه از سال 94 الی 96پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران1397
170دریافت فایل PDF مقالهطراحی کنترل کننده بهبودیافته برای کوادروتور با کنترل مرکز ثقلبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
171دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های ارتقای تصویر جهت بهبود عملکرد شناسایی چهره مبتنی بر تجزیه و تحلیل مولفه های اصلیسومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1397
172دریافت فایل PDF مقالهتشخیص خطوط جاده براساس ترکیب ویژگی های رنگ لبه تصویرچهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند1397
173دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با خودمدیریتی کارکنان در شبکه بهداشت شهرستان کوهدشتدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
174دریافت فایل PDF مقالهفناوری های تجدیدپذیر: مزایا، معایب و سیاست های راهبردیدوازدهمین همایش بین المللی انرژی1397
175دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ریزازدیادی دو رقم بومی سیب گلبهار و شربتیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
176دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی کم بار برای احراز هویت اشیاء در اینترنت اشیاءکنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات1398
177دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی میکرو پمپ الکترواسموتیکچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا1398
178دریافت فایل PDF مقالهطراحی کنترلر گشتاور بهینه بدون سنسور گشتاور برای دوچرخه هیبریدچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا1398
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر ترکیب شیمیایی گاز طبیعی بر دمای شعله و غلظت آلاینده ها در احتراق پیش آمیختهچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا1398
180دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نگرش به خیانت بر اساس مولفه های هوش معنوی و معنای وجودی در زندگیسومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران1398
181دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مدیریت هیجان در بهزیستی روان شناختی و راهبردهای حل تعارض خانواده در دانش آموزان دخترسومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران1398
182دریافت فایل PDF مقالهاثر تربیت بوته بر خصوصیات میوه برخی توده های خربزه ایرانیچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
183دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ویژگی های ریخت شناسی برخی توده های بومی خربزه ایرانچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
184دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع کم وزنی حین تولد و عوامل خطر مرتبط با آن در استان فارس در سال 1395دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398
185دریافت فایل PDF مقالهقانون قراردادها در حقوق مدنیششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1398
186دریافت فایل PDF مقالهفرآیند بهبودیافتگی از خشونت خانگی در میان زنان پناهنده فارسی زبانهفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1398
187دریافت فایل PDF مقالهRubella Immunity in Pregnant Iranian Women: A Systematic Review and Meta-Analysisبیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1398
188دریافت فایل PDF مقالهجرم شناسی دیجیتال در سیستم عامل اندرویدسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر1398
189دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل داده های بزرگ تجاری در رایانش ابری مبتنی بر آپاچی اسپارکسومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم1398
190دریافت فایل PDF مقالهمروری بر رایانش ابری در معماری هدوپ و آپاچی اسپارک برای تسریع محاسباتسومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم1398
191دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لینک های غیر واقعی در وب با استفاده از یادگیری مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم جمعی پنگوئنسومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم1398
192دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دینامیکی و تحلیل اثر لقی بر ارتعاشات آشوبناک یک سیستم چرخ دنده ایبیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1399

مقالات علی سلیمانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of maximum light absorption and light extinction coefficient in different levels of nitrogen and wheat cultivarsمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی1392
2دریافت فایل PDF مقالهA Study about Some Physiological Indices of Sunflower Growth Under Drought Stressمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی1393
3دریافت فایل PDF مقالهA study about drought stress effects on grain yield components of three sunflower cultivarsمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی1393
4دریافت فایل PDF مقالهEffect of different amounts of nitrogen fertilizer on grain yield of forage corn cultivars in Isfahanمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی1393
5دریافت فایل PDF مقالهChanges in yield and yield components of four cultivars of Barley under different Nitrogen Levels in Isfahan regionمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی1393
6دریافت فایل PDF مقالهEffect of Plant Populations on Content of Nitrogen, Phosphorous, Potassium and Oil Yield of Different Rapeseed Cultivarsدوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی1392
7دریافت فایل PDF مقالهویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوارزیتون Palpita unionalis روی سه رقم رایج زیتون در ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی موثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه ایفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهاثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیلهفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
12دریافت فایل PDF مقالهاثر محلو لپاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گران یاسمیت‘( Malus domestica L. cv. Granny Smith )فصلنامه به زراعی کشاورزی1394
13دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’فصلنامه به زراعی کشاورزی1395
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمار آب گرم و بستهبندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداریفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) وشنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوطفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد رقم های مختلف جو تحت تاثیر تاریخ کاشتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهمشکلات رفتاری و درمان های روان شناختی، اثربخشی درمان تعاملی والد-کودک بر پرخاشگری کودکان، یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی مقدماتیفصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی1396
18دریافت فایل PDF مقالهجمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی: گسترش فضای هنجاری و تهدیدات ارزشی متقابلفصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست1392
19دریافت فایل PDF مقالهاثرهای ترکیب و ضخامت داندرون بر تنژگی و قابلیت استقرار بذر کپسوله موزمجله علوم و فنون باغبانی ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تحمل به تنش شوری دو رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه ایمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تطبیقی مشبه و مشبه به های سعدی شیرازی و شفیعی کدکنیدوفصلنامه علوم ادبی1396
22دریافت فایل PDF مقالهAssociation of Iron Deficiency Anemia and Febrile Seizure in Asia: A Systematic Review and Meta-Analysisمجله علمی ناباروری ایران1397
23دریافت فایل PDF مقالهنگاهی معنایی بر دو واژه جناغ و جنا در شاهنامهفصلنامه متن پژوهی ادبی1397
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خستگی و خزش پره های ردیف اول توربین میکروتوربین TRI60فصلنامه مدل سازی در مهندسی1396
25دریافت فایل PDF مقالهEpidemiologic Indicators of Neonatal Sepsis in Teaching Hospitals of Ilam, Western Iran during (2012-2017)مجله بین المللی کودکان1397
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل ET-HS در تعیین نیاز آبی محصول چغندرقند و کارایی مصرف آب در شرایط نیمه‪خشک اصفهاندوفصلنامه چغندرقند1390
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی شاخص های فیزیولوژیکی موثر بر رشد ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم با استفاده از مدل ET-HSفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
29دریافت فایل PDF مقالهنقد بلاغی شعر مشروطه با تاکید بر اشعار میرزاده عشقی و ابوالقاسم لاهوتیدوفصلنامه علوم ادبی1398
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تناوب باردهی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرددوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 141 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علی سلیمانی

تماس با علی سلیمانی


به اشتراک گذاری صفحه علی سلیمانی

پشتیبانی