آقای دکتر پیام نجفی

Dr. Payam Najafi

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177326)

76
29
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی