خانم دکتر فروغ مرتضایی نژاد

Dr. Forogh Mortezaiinezhad

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179186)

84
10
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی