ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم فروغ مرتضایی نژاد

Forogh Mortezaiinezhad

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179186)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی فروغ مرتضایی نژاد در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی فروغ مرتضایی نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات فروغ مرتضایی نژاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبیوفیلتراسیون فاضلاب تصفیه شده شهری در خاک آغشته به کمپوست در آبیاری گیاه برگ بونهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهاثرات خشکسالی بر سیمای پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش قیمشلوهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388
3دریافت فایل PDF مقالهاثر کیفیت آب آبیاری و نوع بستر کشت بر خصوصیات رشد رویشی سه رقم گل جعفریپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کیفیت آب آبیاری و بستر کشت بر تولید گل سه رقم گل جعفریپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات لارو کشی اسانس گیاهان داروییپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد بیولوژی و کمیت اسانس گیاه دارویی زنیانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری آب آبیاری بر جوانه زنی گیاه دارویی زنیان Carum copticum (L.) C. B. Clarkeپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش خشکی بربرخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم گل شاهپسندششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین تیمار ضدعفونی جهت کشت درون شیشه ای گیاه دارویی موسیرایرانیAllium hirtifolium Boissششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرتیمارهای هورمونی برجوانه زنی بذرموسیرایرانیAllium hirtifolium Boiss درشرایط درون شیشه ایششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین تیمار جهت رشدریزنمونه جنین گیاه دارویی باریجه Ferula gummosa Boiss.درشرایط درون آزمایشگاهیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی متابولیت‌های ثانویه موجود در برگ گیاه زردچوبه ( Curcuma longa)اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی1391
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی متابولیت های ثانویه در برگ‌های درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss)اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی1391
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین تیمار جوانه‌زنی بذر درمنه دشتی(Artemisia sieberi Boiss) درشرایط درون شیشه‌ایاولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی1391
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرکوددامی بعنوان یک ترکیب ارگانیک برخصوصیات کمی و کیفی گل تاج خروس Celosia cristataاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرمصرف کمپوست زباله شهری بعنوان یک کودارگانیک برشاخصهای کمی و کیفی گل تاج خروس Celosia cristataاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
17دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی هورمون سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر پارامترهای رشد گل رز رقم آنجلینااولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تأثیر محلول پاشی هورمون سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر عملکرد دو رقم گل رزاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
19دریافت فایل PDF مقالهباززایی و ریزازدیادی درون شیشه ای درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss.دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
20دریافت فایل PDF مقالهکالوس زایی و اندام زایی مستقیم در ریزنمونه های میانگره درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss.دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
21دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تنظیم کننده های رشد در محیط موراشیگ و اسکوگ جهت ریزازدیدی گیاه درمنه دشتی( Artemisia sieberi Besser )دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
22دریافت فایل PDF مقالهکشت درون شیشه ای گیاه درمنه دشتی Artemisia sieberi Besserدر محیط لوید مک کاون تحت تأثیر تنظیم کننده های رشددومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
23دریافت فایل PDF مقالهاثر اکسین و نوع قلمه بر درصد کالوس زایی و درصد زنده مانی قلمه ها ی سوفورا ژاپنیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری بر جوان هزنی چمن چمانواش بلند (Festuca arundinacea)دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیریت تغذیه بر شاخص های کیفی میوه سیبهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ترکیبات شیمیایی اسانس سه ژنوتیپ (اصفهان، اهواز و شیراز) در گیاه دارویی بابونه (.Matricaria recutita L) تحت سطوح مختلف تنش شوری NaClاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
27دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف شوری بر روی رنگیزه های فتوسنتزی دو ژنوتیپ همدانی و اروپائی 11486 گیاه داروئی رازیانه (.(Foeniculum vulgare Mill)اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر صفات گل و وزن بوته درژنوتیپ های برتر گیاه دارویی بابونه (.Matricaria recutita L)اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
29دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری (NaCl) بر برخی ترکیبات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی بابونهاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات هورمونی اسید جیبرلیک واسید سالیسیلیک و کینتین برصفات مرفولوژیکی وزایشی گل زعفران زراعی Crocus sativus L.اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی و تولید پیازچه موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss) در محیط Invitroهمایش ملی گیاهان دارویی1389
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر تنش شوریNaCl بر عملکرد گل، اسانس و درصد کامازولن ژنوتیپ های برترگیاه دارویی بابونه Matricaria recutita Lکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ترکیبات آنتی اکسیدانی ژنوتیپ های برتر بابونه تحت سطوح مختلف شوریکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبات شیمیایی بیسابولولاکسیدA بوتانوئیکاسید وآرتمیزیا الکل دراسانس بابونه Matricaria recutita L تحت تنش شوریکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیتهای آنزیمی و اسیدآمینه در دو ژنوتیپ همدانی و اروپائی 11486 گیاه داروئی رازیانه Foeniculum vulgare Millکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سه هورمون اسید جیبرلیک، اسید سالیسیلیک وکینتین بر صفات زایشی گل زعفران (Crocus sativus L.)کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد محرکهای زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L.کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
38دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محرک های زیستی بر وزن تر و وزن خشک اندام هوایی نعناع فلفلی (.Mentha piperitta L)دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای هورمونی اسید جیبرلیک، کینتین، سالیسیلیک اسید بر صفات رویشی (برگ) زعفران زراعی (Crocus sativus L.)اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
40دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی اندام های هوایی و زیرزمینی ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر روی ترکیبات جذب کننده UV و میزان نشت یونی در دو ژنوتیپ اروپائی 11486 و همدانی گیاه دارویی رازیانهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی رنگیزه های فتوسنتزی و رنگدانه های گیاهی در ژنوتیپ های برتر بابونه (Matricaria recutita L.) تحت اثر تنش شوریدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف شوری برترکیبات شیمیایی بیسابول اکسیدA،1و8-سینئول و بنزن در اسانس گیاه دارویی بابونهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار های هورمونی اسید جیبرلیک، کینتین، سالیسیلیک اسید بر صفات پیاز زعفران زراعی (Crocus sativus L.)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد محرک های زیستی بر پارامترهای رویشی گیاه دارویی نعناع فلفلی ( Mentha piperita L. )اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1393
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیمار پیش از برداشت کینتین بر محتوای رنگدانه، ویژگی های مورفولوژیکی و جذب برخی عناصر در گل رز رقم آنجلینادومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری (NaCl) بر عىاصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ژنوتیپ های بابونه (.Matricaria recutita L)سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی سه عنصر مس ، روی و آهن در گیاه بابونه در تیمارهای متفاوت تحت سطوح مختلف شوری(NaCl)سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
49دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عملکرد گل و صفت های مختلف گل محمدی تحت شرایط دیمکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
50دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی گیاه گل مغربی صورتی با استفاده از قلمه تک گرهکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
51دریافت فایل PDF مقالهپرآوری گیاه دارویی استویا با استفاده از ریزنمونه گرهکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین صفات در ژنوتیپ های گل محمدی تحت شرایط دیماولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریزازدیادی گل میخک با استفاده از تکنیک کشت درون شیشه ایسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار نور لیزر و تیمار اسید جیبرلیک بر میزان جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی مزرعه روی Salvia nemarosaدومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسید سالیسیلیک، اسید جیبرلیک و سیلیکات پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیک ژربرا (Gerbera jamesonii cv. Estanza)ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
56دریافت فایل PDF مقالهتغییزات خصوصیات بیوشیمیایی و کیفی گل ژربرا تحت تیمار تنظیم کننده ه ی رشد گیاهی و تغذیهششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
57دریافت فایل PDF مقالهتریگونلین حاصل از کالوس هیپوکوتیل شنبلیلهاولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع ریزنمونه و غلظت ذغال فعال بر استقرار ریزنمونه های ارکیده فالانوپسیساولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
59دریافت فایل PDF مقالهاثر نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر ریزازدیادی گیاه دارویی گل مغربی صورتی Oenothera speciosaاولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
60دریافت فایل PDF مقالهرقم (جلی) درشرایط زمینی بر برخی پارامترهای رشد مریستم سیب Nacl بررسی اثرلیزر و نمک درون شیشه ایاولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
61دریافت فایل PDF مقالهاثر محیط کشت بر برخی از شاخص های رویشی گیاه سرخارگل در شرایط اینویترواولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
62دریافت فایل PDF مقالهپرآوری گیاه لیسیانتوس و امکان سنجی ایجاد گل درون شیشه ایبا استفاده از جوانه جانبیاولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
63دریافت فایل PDF مقالهاثرتلقیح باکتری Rhodococcus erythropolis درخاک های آلوده به مقاومت دو گونه کنتاکی بلوگراس ومرغ پنجه ای به آلاینده هیدروکربن های نفتیاولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
64دریافت فایل PDF مقالهاثر اسپرمیدین و سایتوکینن های مختلف بر ریز ازدیادی و القای گلدر محیط کشت درون شیشه ای در رز رقم Dolcevitaاولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسید سالیسیلیک و ورمی کمپوست بر برخی از خصوصیات رشدی گیاه پریوشهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متیل جاسمونات و لیزر بر رشد رویشی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare L.)هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه مرزنجوش Oirganum vulgare L تحت تاثیرلیزر قرمز و متیل جاسموناتهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر لیزر قرمز و اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات مرفولوژیکی گیاه مرزنجوش Oirganum vulgare Lهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر لیزر قرمز و اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گیاه مرزنجوش Origanum vulgare Lهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و آهن بر عملکرد گیاه استویا ( Stevia rebaudiana (Bertoniدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد دانهال آویشن دنایی، در غلظت های مختلف محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS)اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی متابولیت های ثانویه شاخه آویشن دنایی، حاصل شده در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ بدون تنظیم کننده های رشد گیاهیاولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر شاخصهای فیزیولوژیکی و ظاهری چمن تال فسکیو ( Festuca arundinacea)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
74دریافت فایل PDF مقالهاثرسرب و کادمیوم برویژگیهای ظاهری چمن فستوکای بلندرقم ربلدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
75دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین سطح هورمونی مؤثر بر صفت حجم کالوس ریزنمونه های به دست آمده از گیاهچه های حاصل از جنین باریجهFerula gummosa Boissدر کشت درون شیشهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
76دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین سطح هورمونی مؤثر بر رشد گیاهچه های حاصل از هیپوکوتیل گیاه باریجه Ferula gummosa Boiss در کشت درون شیشه .اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرشوری آب آبیاری براجزاء عملکرد اسانس اندام رویشی زنیان درکشت بهاره و تابستانهششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
78دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به شوری زنیان Carum copticum L. C.B.Clarkeدرمرحله جوانه زنیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
79دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و معرفی گیاهان نادر و در حال انقراض استان اصفهانهمایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار1389
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مقاومت درختان و درختچه های فضای سبز به آلاینده های هوا توسط شاخص APTIاولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها1390
81دریافت فایل PDF مقالهبیومانیتورینگ ذرات معلق در هوا بوسیله خاصیت مغناطیسی برگ درختاناولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بی آبی بر روی آناتومی و مرفولوژی برگهای سوزنی شکل کاج تهران (Pinus eldarica)دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
83دریافت فایل PDF مقالهکنترل آلودگی بویائی در فرآیند تولید کمپوستسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 280 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فروغ مرتضایی نژاد

تماس با فروغ مرتضایی نژاد


به اشتراک گذاری صفحه فروغ مرتضایی نژاد

پشتیبانی