برآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WRA-36-2_001

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق حجم آب آبیاری، عملکرد و بهره وری آب پیاز در شرایط مدیریت کشاورزان در ۱۹۰ مزرعه در قطب های تولید پیاز کشور شامل آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، زنجان، جنوب کرمان، فارس، خراسان، خراسان شمالی و هرمزگان در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اندازه گیری شد. میانگین حجم آب آبیاری، عملکرد، بهره وری آب آبیاری وبهره­وری آب کاربردی در استانهای منتخب در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. میانگین حجم آب آبیاری در استان های منتخب به ترتیب ۹۵۰۲، ۱۳۲۷۳، ۹۷۴۰، ۱۶۵۸۸، ۹۶۱۸، ۱۳۸۸۰، ۱۱۹۹۸، ۸۴۳۸ و ۷۰۵۷ با میانگین وزنی ۱۰۸۲۳ مترمکعب در هکتار بدست آمد. عملکرد پیاز نیز در استان های مذکور بین ۲۰ تا بیش از ۹۰ با میانگین وزنی ۴۹/۹۸تن بر هکتار اندازه گیری شد. بهره وری آب آبیاری در مزارع منتخب کشور بین۳/۱۳تا ۶/۳۰ با میانگین وزنی۴/۹۳ کیلوگرم برمترمکعب به دست آمد، میانگین وزنی بهره وری آب کاربردی ۴/۵۰ کیلوگرم برمترمکعب بود. میانگین وزنی نیاز خالص آبی در کشور به روش فائو پن من-مانتیث با استفاده از داده های هواشناسی سال تحقیق و سند ملی آب به ترتیب ۸۸۳۴ و ۶۹۷۲ مترمکعب بر هکتار به دست آمد. میانگین حجم آب مزارع پیاز در مناطق مورد مطالعه در سه روش آبیاری سطحی، بارانی و قطره ای نواری به ترتیب برابر ۱۱۴۵۳، ۱۲۷۴۰ و ۱۰۳۱۷ مترمکعب در هکتار بود که تفاوت آن ها در سطح احتمال پنج درصد معنی دار است. با تغییر روش آبیاری از سطحی به قطره ای نواری، حجم آب آبیاری ۱۰ درصد کاهش و بهرهوری آب کاربردی مزارع پیاز ۳۵ درصد افزایش یافت. همچنین کشت نشایی در مقایسه با کشت بذری موجب ۱۴/۷ درصد کاهش حجم آب آبیاری و ۱۶/۷ درصد افزایش در بهره وری آب شد. با توجه به نتایج این تحقیق، کاربرد توامان کشت نشایی و استفاده از آبیاری قطره ای نواری در مزارع پیاز پیشنهاد می شود.

نویسندگان

مهدی اکبری

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

فریبرز عباسی

استاد پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ابوالفضل ناصری

دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

محمدعلی شاهرخ نیا

دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران

محمد خرمیان

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی صفی آباد، دزفول، ایران

مسعود فرزام نیا

مربی پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران.

مجید کرامتی طرقی

مربی پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

آذرخش عزیزی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.

محمد عباسی

محقق، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان، ایران.

اسحق زارع مهرانی

محقق، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

حسن خسروی

محقق، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

اسماعیل مقبلی دامنه

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت، ایران.

محمد مهدی نخجوانی مقدم

استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

نادر عباسی

استاد پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

جواد باغانی

استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، ک.، عبادزاده، ح.، حاتمی، ف.، حسین پور، ر.، و ...
 • احمدی، ک.، عبادزاده، ح.، حاتمی، ف.، عبدشاه، ح.، و کاظمیان، ...
 • اکبری، م.، مرتضوی بک، ا.، نصراصفهانی، م.، زیدی، م.، و ...
 • اکبری، م.، ناصری، ا.، خرمیان، م.، قدمی فیروزآبادی، ع.، هدایتی ...
 • اکبری، م.، ناصری، ا.، نورجو، ا.، پرچمی عراقی، ف.، علیمحمدی ...
 • باغانی، ج.، معیری، م.، ورجاوند،پو، سلامتی، ن.، اسلامی، ا.، شاهرخ ...
 • پیری، ح، ۱۳۹۷. تاثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن ...
 • رستگار، ج.، باغانی، ج.، و زارع، ش، ۱۳۸۷. بررسی فنی ...
 • سالمی، ح.، تاکی، ا.، میران زاده، م.، و زیدی کوله ...
 • سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا، ۱۳۸۰. روش های ...
 • عباسی، ف.، نخجوانی، م. م.، سلامتی، ن.، خرمیان، م.، دهقانیان، ...
 • کریم زاده، م.، علیزاده، ا.، انصاری، ح.، قربانی، ح.، و ...
 • میلانی، اژدر عنابی. ۱۳۸۶ . تعیین تبخیر تعرق و ضریب ...
 • ناصری، الف. ۱۳۹۳ . بهره وری آب در تولید محصولات ...
 • تخمین آب مورد نیاز پیاز رقم پریماورا بر اساس روش کم آبیاری از نرمال [مقاله کنفرانسی]
 • Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M., ۱۹۹۸. Crop ...
 • Ambomsa, A., Seyoum,T., Hordofa. T. ۲۰۲۰. Effect of irrigation methods ...
 • Ayas, S. ۲۰۱۹. Water-Yield relationships in deficit irrigated onion. Turkish ...
 • Bos, M.G., Kselik, R.A.L., Allen, R.G. and Molden, D. ۲۰۰۸. ...
 • Dingre, S.K. and Pawar, D.D. ۲۰۲۰. Response of drip irrigated ...
 • ۲۰۲۱. Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database. http://www.fao.org/faostat/en/data/QCGeries, L. ...
 • Haile, A., Gezie, S., Tegenu,G. ۲۰۲۱. Effect of furrow method ...
 • Irmak, S.; Odhiambo, L.; Kranz, W.; Eisenhauer, D. ۲۰۱۱. Irrigation ...
 • Kadayifci A., Tuylu GI., Ucar Y., Cakmak B., ۲۰۰۵. Crop ...
 • Molden, D.J., Sakthivadivel, R., Perry, C.J., de Fraiture, C., ۱۹۹۸. ...
 • Rao, KVR., Gangwar, S., Aherwar, P., Yadav, D. ۲۰۱۹. Growth, ...
 • Zheng, J., Hunga, G., Wang, J., Huang, Q., Pereira, LS., ...
 • نمایش کامل مراجع