ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمدرضا محمدآبادی

Mohammadreza Mohammad Abadi

معاون توسعه و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی بم و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178031)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
معاون توسعه و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی بم و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا محمدآبادی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
معاون توسعه و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی بم و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا محمدآبادی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدير نشريه

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا محمدآبادی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات محمدرضا محمدآبادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیرات بیوتکنولوژی بر تغذیه دامدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
2دریافت فایل PDF مقالهایمنی زیستی در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروریدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانوتکنولوژی در بررسی ژنوم حیوانیدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مهندسی ژنتیک در اصلاح دامدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
5دریافت فایل PDF مقالهابر ملکولهای متشکل از کمپلکسهای لیپید- DNAدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحقیقات مولکولی توده مرغان بومی ایراندومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحقیقات مولکولی انواع نژادهای گاو و گاومیش ایراندومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی انواع نژادهای گوسفند و بز ایراندومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
9دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت گوشت حیوانات مزرعه ای با استفاده از تکنولوژی های ژنومیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
10دریافت فایل PDF مقالهروش های مولکولی در تحقیقات پروبیوتیکیاولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه1389
11دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای میکروبی و فرآوری برای انتخاب و تولید پروبیوتیک هااولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه1389
12دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای میکروبی و فرآوری برای انتخاب و تولید پروبیوتیک هااولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه1389
13دریافت فایل PDF مقالهاثر تفاله خرما بر تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی در گوسفند نژاد کرمانیهمایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهسلول های بنیادی و تولید حیوانات ترانس ژنیکسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی با استفاده از نشانگرهای RAPDسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی ژن IGF-1 در بز سرخ جبالبارز با استفاده از روش PCR-RFLPسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی اگزون 2 ژن BMP-15 در بزکرکی راینیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهچندشکلی اگزون 2 ژن GDF9 و ارتباط آن با چندقلوزایی در بزهای تالی و بیتالدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهوضعیت اقتصادی و ژنتیکی بز کرکی راینیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژنCIB4 در بیضه و تخمدان گوسفند کرمانیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهنقش ژنتیک در آنالیز صفات رفتاری گاواولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی شترهای شهرستان های شهربابک و رفسنجان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
23دریافت فایل PDF مقالهHaeIII-RFLP و XspI-RFLP تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی بر اساس نشانگرهایهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهY مطالعه چند شکلی گوسفند کرمانی بر اساس 17 نشانگر ریزماهواره مختص کروموزومهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی جایگاههای ژنی مرتبط با سرعت رشد اولیه و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره 3 بلدرچین ژاپنیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
26دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی جایگاههای ژنی مرتبط با وزن بدن روی کروموزوم شماره 3 در یک جمعیت F2 بلدرچین ژاپنیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی جایگاه های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنج در یک جمعیت F2 از بلدرچین ژاپنیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
28دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن بدن روی کروموزو شماره 5 در بلدرچین ژاپنیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
29دریافت فایل PDF مقالهارتباط چند شکلی ژن IGF-1 با ارزش اصلاحی صفت وزن الیاف در بز کرکی راینیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط ژن IGF-1 با صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
31دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ترکیبی ژن های OPN, DGAT1 و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایرانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین ژنوتیپ سویه های توکسیژنیک کلستریدیوم پرفرینجنس با استفاده از روش Multiplex PCR در شترمرغهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهنقش های گوناگون ژن گیرنده ملانوکورتین 3 در موجوداتاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
34دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه ی HVR1 ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی)دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
35دریافت فایل PDF مقالهنقش های گوناگون ژن پروتئین های غیر مزدوج (Uncoupling Protein)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
36دریافت فایل PDF مقالهاثر چندشکلی UCP روی صفات رشد، ارش اصلاحی صفات رشد و تولیدمثلی در مرغان بومی استان فارسدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط فیلوژنیک سه نژاد گوسفند بومی ایران با استفاده ازD-loop میتوکندریاییدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی چند شکلی ژن TGF3 در مرغ بومی استان فارس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
39دریافت فایل PDF مقالهارتباط ژنPIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین استان خراسان رضویاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهچند شکلی ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل استان کرمان با نشانگرهای ISSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه چند شکلی ژن IGFBP3 در گوسفند کرمانی به روش PCR-SSCPاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه امکان نقشه یابی جایگاههای ژنی QTL مرتبط با رشد با استفاده از مارکر های ریز ماهواره روی کروموزم شماره 4 در بلدرچین ژاپنیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی میکروارگانیزم های حل کننده فسفر نامحلول به منظور تولید کود زیستی جدید برای درختان پستهدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
44دریافت فایل PDF مقالهروشهای ساخت و مکانیسم تشکیل وزیکولهای لیپیدیدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
45دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش Real Time PCR ومقایسه آن با PCR معمولیدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برنامه های محدودیت غذایی کمی بر عملکرد جوجه های گوشتی در دو سویه کاپ و راسدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محدودیت غذایی، اثرات مختلف و طول دوره محدودیت غذایی در ابتدای زندگی بر عملکرد جوجه های گوشتی راسدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
48دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک و تغذیه دامدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
49دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف عناصر ریزمغذی(آهن ، روی ، منگنز ومس) بر اجزای عملکرد کلزا در شرایط رطوبت کافی ومحدوددومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
50دریافت فایل PDF مقالهبرآورد وراثت پذیری صفات رشد در بز کرکی راینیدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
51دریافت فایل PDF مقالهتشخیصویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک به روش RT-PCRدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جنسیت بر جداسازی باکتری کلستریدیوم پرفرینجنساز مدفوع گوسفنداندومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
53دریافت فایل PDF مقالهکاربردهای فناوری ریزآرایهها (Microarray) در ژنتیک و اصلاح نژاد دامدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی آللی مکان ژنی BOLA-DRB3.2 در نژادهای گاو ایرانی با استفاده از روش PCR-RFLPچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384

مقالات محمدرضا محمدآبادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهAssociation of growth trait and Leptin gene polymorphism in Kermani sheepمجله سلول و تحقیقات مولکولی1389
2دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی نواحی ژنومی کنترلکننده صفات کمی در دامهای اهلی با استفاده از روشرگرسیون سادهفصلنامه علوم دامی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهبرآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد درگوسفند کرمانیفصلنامه علوم دامی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپفوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن برههای پرواری کرمانیفصلنامه علوم دامی ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رایینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیرهفصلنامه علوم دامی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی بزسرخ جبالبارز بااستفاده ازنشانگرهای ریزماهوارهفصلنامه علوم دامی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهارتباط چندشکلی تک نوکلیوتیدی c> t ازژن OPN باترکیب و تولید شیر درگاوهای هلشتاینفصلنامه علوم دامی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفندکرمانیفصلنامه علوم دامی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنوتیپ های بتالاکتوگلوبولین در گاوهای بومی و هلشتاین استان کرمانفصلنامه تولیدات دامی1389
10دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی ریزماهواره ای جایگاه صفات کمی مرتبط با صفات لاشه روی کروموزوم شماره یک بلدرچین ژاپنیفصلنامه تولیدات دامی1392
11دریافت فایل PDF مقالهبیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستی گاوهای هلشتاین با استفاده از Real Time PCRدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
12دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در مرغ بومی فارس با استفاده از روش توالی یابی کل ژنومدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بیان ژن لپتین در بافت های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time PCRدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اگزون چهارم ژن کاپاکازئین گوسفند کرمانی با تکنیک PCR-RFLPدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1396
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط چندشکلی ژن لپتین با صفات مرتبط با اندازه بدن در بزهای کرکی راینیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1396
16دریافت فایل PDF مقالهارتباط چند شکلی بخشی از ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1396
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ساختار ژنتیکی شتر با استفاده از روش های PCA و خوشه بندی سلسله مراتبیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ایدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
19دریافت فایل PDF مقالهنقش اپی ژنتیک در تنظیم مکانیسم های دفاعیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
20دریافت فایل PDF مقالهبیان ژن Dlk1 در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCRدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
21دریافت فایل PDF مقالهبیان ژن کالپاستاتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCRدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
22دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فراسنجه های ژنتیکی زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبالفصلنامه علوم دامی ایران1396
23دریافت فایل PDF مقالهبیان ژن ESR1 در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCRدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1399
24دریافت فایل PDF مقالهپروتئین اتصالی CTCF و تنظیمات اپیژنتیکی ژنومدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ژن TGF3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارسدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه چندشکلی ژن IGFBP3 و ارتباط آن با صفات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب و برخی فراسنجه‌های خون در گوسفند نژاد زل با روش PCR-SSCPدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی جایگاه های ژنی مؤثر بر نسبت کلیبر در یک جمعیت از آمیخته های حاصل از تلاقی دو سویه بلدرچین ژاپنیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
28دریافت فایل PDF مقالهشناسایی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن و نسبت اندام های داخلی بدن روی کروموزوم شماره 1 بلدرچین ژاپنیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
30دریافت فایل PDF مقالهپروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن BMP15 در بزدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1399
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن CIB4 در بافت های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCRمجله پژوهش در نشخوارکنندگان1395
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگیمجله پژوهش در نشخوارکنندگان1396
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی جایگاه های ژنی موثر بر عدم تقارن اسکلتی در بلدرچین ژاپنیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 895 بار

نمودار سالانه مقالات محمدرضا محمدآبادی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدرضا محمدآبادی

شماره تلفن: 09133987534

به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا محمدآبادی

پشتیبانی