آقای دکتر محمود مهرگان

Dr. Mahmood Mehregan

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (34346)

32
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی