ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای ابوالفضل مساعدی

Abolfazl Mosaedi

عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184952)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل مساعدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل مساعدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ابوالفضل مساعدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبرآورد حجم رسوب در مخزن سد کرج به روش هیدرومتری و مقایسه آن با هیدروگرافیپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهاصلاح معادله سنجه رسوب و برآورد بار معلق در ایستگاه هیدرومتری تله زنگهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در تهیه منحنی سنجه رسوبسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
4دریافت فایل PDF مقالهحجم برآورد رسوبگذاری در مخزن سد وشمگیر به کمک منحنی های سنجه رسوبسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر سیلهای استثنائی بر نوع توزیع آماری حداکثر دبی لحظه ای سالیانه و پارامترهای آن توزیع (مطالعه موردی سیلهای مردادماه 80 و 81 شرق استان گلستان)دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه تغییرات زمانی و مکانی بارندگی در بخشی از حوزه آبخیز گرگانرودسومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1382
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند فراوانی وقوع سیل در رودخانه گرگانرودسومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1382
8دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رسوب انتقالی در ایستگاه هیدرومتری تمر به کمک شبکه عصبی مصنوعیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان وقوع سیل بر وسعت اراضی سیلگیرهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
10دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب تین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری قزاقلیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناخت تغییرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرودهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
12دریافت فایل PDF مقالهAssessment of Drought and Trend of it's happening in Uremiaاولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم1384
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسانات بارندگی درکرماننهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناخت دبی موثر حمل رسوبات در ایستگاه های شاخص رودخانه گرگانرودچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت انتقال رسوب معلق و تغییرات زمانی آن در رودخانه گرگانرودسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
16دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل رگرسیونی پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده ایستگاه هواشناسیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
17دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند خشکسالی با استفاده از نوسانات بارندگی در گرگاناولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات بارندگی سالانه و فصلی در مناطق نیمه خشک استان گلستاناولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات چند پارامتر هواشناسی در محدوده آب و هوای خزریاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
21دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش در سطح آناولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل مؤثر بر خشکسالی در سیستاندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش‌های مختلف درون‌یابی در پهنه‌بندی خشکسالی‌های استان گلستاندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات کیفیت آب در ایستگاههای هیدرومتری منتخب رودخانه اترکنخستین همایش منطقه ای آب1385
25دریافت فایل PDF مقالهتخمین تبخیر و تعرق پتانسیل از روی داده های تبخیر از تشت با استفاده از معادلات تجربی و شبکه های عصبی مصنوعی در ایستگاه سینوپتیک شیرازهمایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب1388
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نتایج حاصل از بهکارگیری روشهای زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در میانیابی سطح آب زیرزمینی دشت قزویناولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی طول دوره قابل پیش بینی خشکسالی با استفاده سریهای زمانیاولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
28دریافت فایل PDF مقالهمناسبترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق (مطالعه موردی ایستگاه ارازکوسه واقع در حوزه گرگانرود)اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمانی گسترش مخروط آبشستگی در رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشاراولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیر زمینی بوسیله تحلیلهای زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی-دشت قزویناولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند تغییرات دبی رودخانه‌های استان گلستان با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتریدومین کنفرانس سراسری آب1388
32دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار معلق رودخانه ها بر اساس شاخص های آماری (مطالعه موردی- حوزه آبریز گرگانرود)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توابع توزیع احتمالاتی رسوبات معلق و دبی جریان متناظر در دو یستگاه هیدرومتری متوالیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی و تداوم شرایط مختلف بارش و خشکسالی در استان گلستانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی فاکتورهای اقلیمی مؤثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: زابل)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
36دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسبترین توابع توزیع آماری جریانهای حداقل 1 تا 30 روزه (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری گنبدکاووس)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
37دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایشپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
38دریافت فایل PDF مقالهتصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان ارتباط پارامترهای شیمیایی موجود در آب با دبی جریان از طریق آنالیز رگرسیونششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
40دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی(FIS) و سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS)ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
41دریافت فایل PDF مقالهروش بهینه برای حل مسائل هیدرولیک جریان در شبکه ی لوله هانهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک هااولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
43دریافت فایل PDF مقالهمعرفی شبکه های تصمیم گیری بیزین و کاربرد آنها در مدیریت منابع آباولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
44دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیرحوضه های دریاچه ارومیهاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
45دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پیشبینی بارندگی ماهیانه بر اساس سری زمانیARMAو توابع غیرخطی در ایستگاه بارانسنجی ناهارخوران گرگاندومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی وقوع خشکسالی و تغییرات آن در منطقه نوشهردومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
47دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از GISمطالعه موردی حوضه آبخیز قویجق استان گلستان)دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
48دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسبترین روش تعیین ضریب مانینگ با استفاده از دو روش آماری RMSE و RMEدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی فرسایش و رسوبگذاری در محل ایستگاه هیدرومتری رامیاندومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
50دریافت فایل PDF مقالهتعیین مقاطع حساس به فرسایش کناری به کمک مدل HEC-RASدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات روابط دبی و رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری مراوه (اترک)دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات سیل های رودخانه گرگانرود در ایستگاه هیدرومتری گنبددومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
53دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند تغییرات دبی رودخانه های استان گلستان با استفاده از روشهای پارامتری و ناپارامتریچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
54دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دبی رسوبات معلق بر اساس معادله سنجه رسوب و عوامل مؤثر برضرایب آن در حوضه آبریزگرگانرودنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و واسنجی روشهای مختلف برآورد تبخیر تعرق در سه نمونه اقلیمی ایراننخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
56دریافت فایل PDF مقالهنقش سد گلستان درمهار سیلهای ویرانگر سالهای 1380 و 1381 شرق استان گلستانسمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل1381
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی در دشت کردکوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
58دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مکانی بارندگی با استفاده از مدل رگرسیونی غیرخطی و چندمتغیره در استان گلستانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
59دریافت فایل PDF مقالهکنترل کیفی مقادیر تابش خورشیدی ایستگاه سینوپتیک تبریز و مدلسازی آن با استفاده از معادلات تجربی واسنجی شدهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق (مطالعه موردی:رودخانه اترک استان گلستان)دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
63دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات اقلیمی در دو اقلیم بیابانی و نیمه خشکاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
64دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
65دریافت فایل PDF مقالهاصلاح شاخص RDI با انتخاب مناسبترین تابع توزیع در مناطق خشک و نیمهخشک ایراناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
66دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی در شهر مشهداولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان با بکارگیری شاخصهای GRI و SPIشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
68دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در پیش بینی غلظت روزانه منواکسیدکربن بر اساس پارامترهای هواشناسیهمایش ملی جریان و آلودگی هوا1391
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی و بارندگی به کمک دادههای سنجش ازدوردر حوزه آبخیز سد طرق مشهداولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
70دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی روابط بارندگی و خشکسالی با تولید مراتع ندوشن یزددومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
71دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تولید علوفه مرتع با استفاده از پارامترهای دمایی و تبخیروتعرق در مرکز آزمایشی پلوردومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
72دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی غلظت آلاینده های هوای شهرمشهدبراساس عوامل اقلیمیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی)هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
74دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نیاز آبی گیاه گندم توسط مدل CROPWAT در شهرستان کردکوی - استان گلستانهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی روش های مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالیپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پهنه بندی خشکسالی آب های زیرزمینی و هواشناسی در دشت نیشابورهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی منشاء عناصر آلاینده رسوبات سد شیرین دره بجنورد(خراسان شمالی)دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کاربری سرزمین بر کیفیت آب سطحیکنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران1393
79دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان رابطه بین وضعیت پوشش سرزمین و کیفیت آب سطحی به روش رگرسیون در استان گیلانکنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران1393
80دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تولید گیاهی مراتع رودشورشهرستان ساوه طی20سال آتی براساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیمدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
81دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تولیدمراتع درمناطق سردسیروکوهستانی دردهه های آینده 2030-2011 مطالعه موردی: منطقه پلوراستان مازندراندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
82دریافت فایل PDF مقالهسیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاکسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین مناسب ترین نمایه خشکسالی اقلیمی در سطح استان گلستانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
84دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی زمانی و مکانی خشکسالی در استان گلستان با استفاده ماتریس احتمال انتقالسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
85دریافت فایل PDF مقالهبرآورد جریان پایه با استفاده از روشهای فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0 (مطالعه موردی بخشی از حوضه مهارلو-بختگان)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص هایGRI و SPIکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
87دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص خشکسالی جریان رودخانه (SDI) (مطالعه موردی: دشت مشهد)دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1393
88دریافت فایل PDF مقالهتسریع در محاسبه پارامترها و خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبخیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کارده)اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی1393
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی دشت مشهدکنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست1393
90دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات اجرای طرح فرهنگی نجات آب کشاورزی در استان خراسان رضویهمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه 1393
91دریافت فایل PDF مقاله تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوزهی آبخیز صنوبر شهرستان تربت حیدریهاولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران1394
92دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب زبری مانینگ بااستفاده از شبکه عصبی RBFدومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1394
93دریافت فایل PDF مقالهبرآورد شماره منحنی روانابCN با توجه به خصوصیات فیزیکی حوضه بخشی از حوضه مهارلو-بختگانچهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رسوب گذاری در مخزن سد کارده طی یک دوره 7 سالهیازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
95دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل موثر بروقوع خشکسالی استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز دادههای ترکیبی (Panale Data) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی1392
96دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسانرضوی با استفاده از داده های رقومیکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی شاخص های RDI, SPI و SPEI با پارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب و هوایی ایراندومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
98دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی و بررسی دبی با استفاده از مدل های سری زمانیدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
99دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت تبخیر و تعرق مرجع نسبت به متغیرهای اقلیمی و تعیین نقطهی جهش در ایستگاه سینوپتیک شیرازپنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم1394
100دریافت فایل PDF مقالهضرورت پایش خشکسالی بر اساس شاخص های چندمتغیرهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
101دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رسوب گذاری بر تبخیر از دریاچه سد کاردهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سیستم اجرا شده پخش سیلاب شاندیز در تغذیه مصنوعی و کنترل سیلابپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش هیدرولیکی محیط خیس شدهدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
104دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه زرینگل با استفاده از روش های هیدرولیکیدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
105دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نرم افزار SEEP/W درآنالیز سیستم پخش سیلاب (مطالعهموردی : تغذیه مصنوعی شاندیز)سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر لحظه ایدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
107دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روش های هیدرولوژیکی ( مطالعه موردی رودخانه کارده )دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
108دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص های SPI و SPEI و ارتباط آنها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی خشکسالی های هواشناسی و آب زیرزمینی در دشت مشهدشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
110دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلابپنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1396
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیش بینی جریان های سیلابیپنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1396
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
113دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی: زیر حوضه افیندومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم برجریان رودخانه ایستگاه تمر- استان گلستاندومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
115دریافت فایل PDF مقالهپایش خشکسالی هواشناسی بر مبنای متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستاندومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
116دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثر تغییر اقلیم بر پوشش گیاهی مراتع حوزه آبخیز سد طرق مشهدچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
117دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان ماهانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد طرق)ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1397
118دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان رودخانه دوغ استان گلستان با استفاده از مدل SWATاولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور1397
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند و آنالیز نقطه ی شکست مقادیر بارش در حوضه های آبریز ایرانهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل بارش رواناب IHACRES در شبیه سازی رواناب ورودی به مخزن سد طرقهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین شاخص های خشکسالی SPI ، SPEI و RDI با مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: شهرستان های گرگان و آق قلا)هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
122دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سیستم جمع آوری رواناب برای کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری مشهد)هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت پیوند آب - انرژی - امنیت غذایی در حوضه زرینه رود، ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست1397
124دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت نیشابورسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
125دریافت فایل PDF مقالهمقایسه وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص های RDI و eRDI در محدوده چند ایستگاه سینوپتیک کشورسومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی1398
126دریافت فایل PDF مقالهکارایی مدلهای اسکالوگرام مبتنی بر بارش و تبخیروتعرق جهت پیشبینی عملکرد محصولات دیم در منطقه آق قلاسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
127دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه بر روی سیلاب (مطالعه موردی: رودخانه فاروب رومان)هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی نتایج شاخص های پایش خشکسالی با بکارگیری مقادیر تبخیر از تشت در محدوده دشت کاشمر و بردسکننهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1398
129دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی به منظور بهبود پیش بینی عملکرد محصولات عمده دیم در شهرستان های رامیان و علی آباد در استان گلستاننهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1398
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شهرنشینی بر تغییر پهنه سیلاب در مسیل های شهری (مطالعه موردی: مسیل زركش مشهد)دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه1399
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات هیدرولوژیکی در اثر توسعه شهری بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد)نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1399

مقالات ابوالفضل مساعدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مهم ترین عوامل موثر بر فرسایش شیاری در واحدهای تپه ماخوری جنوب غرب شهرستان مشهدفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1391
2دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تولید گیاهی بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص های خشکسالی در مراتعمنتخب استان های مرکزی و قمفصلنامه آب و خاک1392
3دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع ET0 با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی PCA و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه MLR-PCA مطالعه موردی: ایستگاه مشهدفصلنامه آب و خاک1393
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین نواحی همگن توزیع بارش سالانه در سطح استان گلستانبا استفاده از تحلیل خوش های و روش گشتاورهای خطیفصلنامه آب و خاک1393
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)فصلنامه آب و خاک1393
6دریافت فایل PDF مقالهپایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده SPEI تحت تاثیر تغییر اقلیمفصلنامه آب و خاک1394
7دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عملکرد گندم و جو دیم بر اساس شاخص های خشکسالی و متغیرهای هواشناسیفصلنامه آب و خاک1394
8دریافت فایل PDF مقالهپایش وضعیت های رطوبتی و روند آن ها بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده SPEI در نواحی مختلف آب و هوایی ایرانفصلنامه آب و خاک1395
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچهپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین خصوصیات خشکسالی بر اساس شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و بررسی تغییرات آن در مناطق و دوره های مختلف زمانیپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
11دریافت فایل PDF مقالهنقش تبخیر و تعرق در پایش خشک سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشورپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر اقلیم بر مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات عمده ی دشت همدان- بهار با استفاده از نتایج مدل ریزمقیاس LARS-WGپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
13دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی برخی از عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
14دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی توام تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 314 بار

نمودار تولید سالانه مقالات ابوالفضل مساعدی

تماس با ابوالفضل مساعدی


به اشتراک گذاری صفحه ابوالفضل مساعدی

پشتیبانی