ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای پروفسور علی سلاجقه

Prof. Ali Salajegheh

دانشیار دانشگاه تهران، رئیس سازمان محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186070)

عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علی سلاجقه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه تهران
ریاست

سمتهای علمی و اجرایی علی سلاجقه در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی علی سلاجقه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور علی سلاجقه

مقالات علی سلاجقه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین حریم و بستر رودخانه با استفاده از نرم افزار AUTOCAD , HEC-RAS مطالعه موردی: بازه ای از رودخانه کرج (سیرا- پل خواب)هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه خصوصیات فیزیکی خاک و میزان رواناب و رسوب در پادگانه های آبرفتی با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه عباس آباد جاجرود )دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاجچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور جهت تهیه نقشه شماره منحنی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز طالقان )چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
5دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان رشد طولی فرسایش خندقی با استفاده از مدلها همراه با تعیین بهترین مدل ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود )چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی موثر جهت حمل رسوبات معلق در حوزه های آبخیز ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز مشرف بر سد وشمگیر )چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای کیفی ژئومورفولوژی و کمی Epm در برآورد فرسایش رسوب (مطالعه موردی زیر حوزه خسبان، حوزه آبخیز طالقان)چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران)چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل گستره خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده در استان کرماناولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منطقه ای سیلاب در حوزه های کوچک (مطالعه موردی حوزه بافت استان کرمان) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توزیع خشکسالی فصلی در استان کرمان با استفاده از شاخص استاندارد بارشدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش عملیات آبخیزداری اجرا شده در حوزه آبخیز سیرا - کلوان بر زمان تمرکز و زمان تأخیر حوضههمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
13دریافت فایل PDF مقالهضوابط عمومی پایش و ارزشیابی طرح های منابع طبیعی و آبخیزداریهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
14دریافت فایل PDF مقالهAssessment of rainfall-runoff relationships of complex storms by challenge matrix methodاولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
15دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین معادله برآورد بار کف (مطالعه موردی رودخانه طالقان)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی دبی موثر انتقال رسوب معلق در رودخانه های جاجرود و طالقانهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
17دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانه های البرز مرکزی (رودخانه های طالقان و جاجرود)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
18دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در شبیه سازی جریان در حوزه سد جیرفتهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
19دریافت فایل PDF مقالهصحت سنجی و آنالیز حساسیت مدل HEC-HMS در حوزه سد جیرفتهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
20دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی بارش‐ رواناب به روش نیمه توزیعی در حوزه های آبخیز با آمار کم مطالعه موردی:حوزه آبخیز لتیانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
21دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی منطقه ای مولفه های هیدروگراف با استفاده از پارامترهای فیزیکی حوزه آبخیز به روش تحلیل خوشه ای(مطالعه موردی: غرب حوزه آبخیز جازموریان)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
22دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی منطقه ای مولفه های هیدروگراف بااستفاده ازپارامترهای فیزیکی حوزه آبخیز به روش تجزیه و تحلیل عاملی (مطالعه موردی: غرب حوزه آبخیز جازموریان)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
23دریافت فایل PDF مقالهآینده و اصول آبخیزداری حوضه های شهری و سدها با نگرش مهندسی سیستم ها(مطالعه موردی: آبخیز گرمابدشت گلستان)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
24دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش نزدیک ترین همسایهپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف(مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
26دریافت فایل PDF مقالهتحمین رسوب معلق رودخانه طالقانرود با استفاده از روش نوروفازی ANFISپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
27دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی صحیح احداث مخازن و سازه های آبیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
28دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضرایب خشکیدگی در چشمه های کارستی غرب ایران(مطالعه موردی چشمه های طاق بستان و روانسر)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی فاکتورهای موثر برشیب منحنی های سنجه رسوب در اقالیم مختلف ایرانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
30دریافت فایل PDF مقالهآنالیز رگرسیونی اثرات بارش و دبی ماهانه بر روی تولید رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره چای رامیان استان گلستان)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: دشت کردان)ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر روند تغیرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت بم-نرماشیر با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Gs+ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانهاولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانهاولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانهچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان انتقال رسوب در رودخانه کرجچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر موقعیت آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
39دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی سیل خیزی در زیر حوزه های آبخیز تنکاب استان فارس، با استفاده از مدل اسکالوگراماولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
40دریافت فایل PDF مقالههمگن بندی هیدرولوژیکی 24 حوزه آبخیز در مناطق خشک ایران با استفاده از تحلیل آماری(مطالعه موردی: استان های سمنان، مرکزی و یزد)همایش ملی آب با رویکرد آب پاک1389
41دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه خطر حرکتهای تودهای با مدل CFدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
42دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسبترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در حوزه آبخیز تنگابدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدلHEC-HMSدر شبیه سازی دبی سیلاب حوزه آبخیز طالقاندومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشش خاک سطحی بر گسترش طولی ابکندها درمنطقه باباعرب جهرمهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
45دریافت فایل PDF مقالهبازیافت اراضی حاشیه آبراهه های شهری با استفاده از مدل ازمایشگاهیهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
46دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS – MO برای مناطق شهریهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناطق حساس به سیلاب های آنی در حوزه سد جیرفت با استفاده از مدل HEC-HMSهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
48دریافت فایل PDF مقالهبهترین محل جهت ایجاد سوراخ در جان تیرهمایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1389
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد نبشی بالایی اتصال خورجینی متداول بر تمرکز تنش در جوشهای این نوع اتصالهمایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1389
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول وزاویه آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانهنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
51دریافت فایل PDF مقالهتخمین رسوب معلق سد سورکبا استفاده ازروش شبکه عصبینخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
52دریافت فایل PDF مقالهچالش ها و راهکارهای موجود در زمینه دسترسی به آب سالمدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مکان بازشو در عملکرد دیوار های برشی بتن آرمهششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
54دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی وهیدرولیکی مطالعه موردی : بازه ای از رودخانه هلیل رود در شهرستان رابردومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی برروی تغییرات مرفولوژی بسترهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
56دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیک های GIS&RS به منظور تعیین کاربری اراضی درحوزه سدجیرفتهمایش سیستمهای اطلاعات مکانی 13891389
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی آستانه خاک شناسی آبکندها در اقلیم خشک بیابانی سرد (مطالعه موردی: منطقه نی ریز استان فارس)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط پدیده های جوی اقیانوسی با نوسانات خشکسالی فصل بهار در رودخانه کرخهنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
59دریافت فایل PDF مقالهسناریو های توسعه اراضی مسکونی و اثرات آن برسیل خیزی، با استفاده از مدل HEC-HMSدومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و نحوه اتصال تیرهای اتصالات خورجینی به یکدیگرکنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی1390
61دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی برنرخ انتقال باربسترنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر احداث سدکرخه بروضعیت مئاندرینگ پایین دست سد با استفاده ازتصاویر سنجنده لندستنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
63دریافت فایل PDF مقالهمعرفی تبدیلات موجک و کاربرد آن درمدیریت منابع آب درحوزه های آبخیزاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
64دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی طرح های حفاظت خاک در ترسیب رسوبات حوضه بررسی موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل های رگرسیونی در پیش بینی دبی مازاد (مطالعه موردی: طالقان)همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب1391
66دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سه روش برآورد تبخیر وتعرق پتانسیل در آب وهوای مرطوب (مطالعه موردی گیلان)دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
67دریافت فایل PDF مقالهتخصیص بهینه سازه ه ای اصلاحی رسوب گیر به منظور حداقل تلفات خاک از حوضه با استفاده از مدل LP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان)دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش طولی خندق ها در منطقه دژکرد اقلید استان فارسدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
69دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دبی سیل قبل از ورود به دریاچه سد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون چندمتغیره خطیاولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت زیرحوضه های رودخانه بالقلی نسبت به عوامل موثر بر سیل خیزینخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیل خیزی زیرحوضه های بالقلی چای از نظر خصوصیات فیزیکی با استفاده از تکنیکGISنخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
72دریافت فایل PDF مقالهنقش تغییرات مکانی بارندگی بر روی سیل خیزی زیر حوضه های بالقلی چاینهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
73دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی آبکندها در منطقه نی ریز استان فارسسومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1392
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی وتعیین بهترین مدل توزیع زمانی بارش 6 ساعته (مورد مطالعه، حوضه آبخیز بالقلی چای)دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
75دریافت فایل PDF مقالهاصلاح ضریب منطقه ای فرمول تجربی فولر برای برآورد دبی اوج روزانه (مورد مطالعه: حوضه آبخیز بالقلی چای)دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
76دریافت فایل PDF مقالهنحوه جدید استخراج پتانسیل واگرائی خاکها ازآزمایش کرامبهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
77دریافت فایل PDF مقالهروش جدید هم مبناسازی ومیانگین گیری نتایج آزمایشهای مختلف شناسایی پتانسیل واگرایی خاکهاهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
78دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دبی اوج لحظه ای و 24 ساعته سیلاب و تحلیل فراوانی وقوع آن در زیرحوزه های رودخانه بالقلی چایدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
79دریافت فایل PDF مقالهImpact of climate change on annual stream and sediment flows (Case study: Karaj River basin)دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین سیگنالهای اقلیمی (NAO,NINO,MEI,SOI) و نمایه استاندارد شده بارش (SPI) در مناطق نیم ه خشک و فراخشک در استان کرمان اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین سیگنالهای اقلیمی و خشک سالی هواشناسی در اقلیم هایخشک استان کرمان اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل نتایج آزمایشهای مکانیک خاکبر روی توده سنگ ساختگاه سدمخزنی صفاپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
83دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر تعمیق آبکندها با استفاده از الگوریتمهای خوشهبندیTwoStep و درخت تصمیمCARTدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارسدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی و اجرای تزریق آزمایشی سیمان در پرده آببند سدهای خاکی با یک مطالعه موردیاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
85دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سیلابهای شهری با استفاده از نرم افزار SWMM و مبتنی بر اطلاعات حوزه آبخیز مشرف (مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز شهر تهران)اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران1390
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین آستانهی کنترلکنندهی کاربری اراضی در گسترش خندقها (مطالعهی موردی: منطقهی نیریز استان فارس)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
87دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر گسترش حجمی فرسایش خندقی با استفاده از نرمافزارClementineدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارساولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین آستانه ی کنترل کننده ی کاربری اراضی در گسترش حجمی آبکندها در منطقه ی باباعرب جهرم استان فارسسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1394
89دریافت فایل PDF مقالهمنشاء یابی رسوبات با استفاده از روش انگشت نگاری رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک)اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
90دریافت فایل PDF مقالهترکیب پایدار و درخور کاربری های سرزمین جهت تامین حقابه محیط زیستی بر اساس خدمات اکوسیستمچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک و خسارت سیلاب (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز گلوکان)چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری1395
92دریافت فایل PDF مقالهسهم مشارکت اشکال فرسایش در میزان نسبی تولید رسوبکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1396
93دریافت فایل PDF مقالهبرآورد غلظت رسوب معلق روزانه در رودخانه کرج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار chemistry (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان)نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
95دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مهندسی ارزش در پیاده سازی رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیزسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار chemistry (مطالعه موردی: دشت یزد اردکان)نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
97دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین معادلات انتقال رسوب با مدل عددی HEC-RAS مطالعه موردی: رودخانه الله رامهرمز استان خوزستانچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
98دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش های پیش بینی سیلاب های واریزه ای در مدیریت سیلابهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
99دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سیلاب و ارائه راهکار جهت کاهش خسارات آنهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
100دریافت فایل PDF مقالهEvaluation the role of mechanical structures on hydraulic and hydrologic characteristics of the watershed (Case Study: Sira-Kalvan watershed, Iran)دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
101دریافت فایل PDF مقالهحل مدل برنامه ریزی ریاضی مسئله برش موجودی با توسعه یک الگوریتم ابتکاری (مورد مطالعه:کارخانه نورد شرکت صنایع مس شهید باهنرکرمان)هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها1400

مقالات علی سلاجقه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رواناب در حوزه های آبخیز شهری با استفاده از مدل های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه ۲۲ شهر تهران)مجله آب و فاضلاب1391
2دریافت فایل PDF مقالهاعتبارسنجی آزمایش های واگرایی در خاک های با خواص خمیری و پتانسیل واگرایی کم (مطالعه موردی بخشی از مناطق ایران)فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین سیگنال های اقلیمی (SOI ، MEI ، NINO ، NAO) و خشک سالی هواشناسی در استان کرماندو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش اقدامات آبخیزداری در فرایند تبخیر-تعرق در حوضه زوجی زیدشت طالقانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1399
5دریافت فایل PDF مقالهمدل‌سازی بارش-رواناب مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم، مطالعه موردی: حوضه کارده مشهدفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر ابعاد تخلیه کننده تحتانی بر میزان رسوبات پشت سد در رسوب شویی تحت فشارفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1400
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت کرمان)مهندسی آبیاری و آب ایران1400
8دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سهم واحدهای زمین شناسی به عنوان منابع تولید رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش انگشت نگاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تول بنه، استان گلستان)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1398
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کانون های گردوغبار با استفاده از مدل WRF - Chem و طرح واره های فرسایش بادی GOCART و AFWA (طوفان شبیه سازی شده ۲ خرداد ۱۳۹۷)فصلنامه علوم محیطی1400
10دریافت فایل PDF مقالهشبکه اجتماعی، تصویرسازی مشترک و سازگاری در راستای حکمرانی آبپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1398
11دریافت فایل PDF مقالهانتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک هایGIS و RS (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1392
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییر کاربری و تاثیر آن روی رژیم هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1391
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شدت و بزرگی سیلاب در دوره های آتیفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1400
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همگنی سری های زمانی دمای بیشینه و کمینه سالانه و فصلی (مطالعه موردی ناحیه خزر)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1395

طرح های پژوهشی علی سلاجقه

سوابق استادی علی سلاجقه

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استاد تمام
تاریخ ایجاد رزومه: 15 تیر 1398 - تعداد مشاهده 4210 بار

نمودار سالانه مقالات علی سلاجقه طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علی سلاجقه


به اشتراک گذاری صفحه علی سلاجقه

کلیدواژه های مهم در مقالات علی سلاجقه

پشتیبانی