آقای دکتر علی عباسی

Dr. Ali Abasi

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180050)

162
107
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی