آقای دکتر ابراهیم مقیمی

Dr. Ebrahim Moghimi

استاد گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347023)

23
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی