ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدتقی دستورانی

Mohammadtaghi Dastourani

استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186118)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدتقی دستورانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمدتقی دستورانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهروش شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای ( تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها )هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات آب فاضلاب بر وضعیت خاک و سوق دادن آن به شرایط بیابانی شدن ( مطالعه موردی یزد )هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
3دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای سیلاب و رسوب در آبخیزهای مناطق خشک و لزوم توجه به آنها در مدیریت و برنامه ریزیچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی زیست محیطی منابع آب در حوزه دشت یزد -اردکانسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشکسالی ایستگاه یزدهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDIدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
7دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع آب در خشکسالیها با استفاده از محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط الگوریتم SEBAL (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد، استان یزد)دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
8دریافت فایل PDF مقالهمدیریت چرخه‌های خشکسالی (مقاوم‌سازی بجای کمک به جوامع در خطر)دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی منابع آب در حوزه‌های کوهستانی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه منشاد استان یزد)دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد)همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان برآورد دبی پیک لحظه ای با استفاده از آمار دبی حداکثر روزانههمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
12دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد)همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
13دریافت فایل PDF مقالهاستفاده بهینه از روانابهای مناطق خشک در کشاورزی پایداراولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش های تجربی در برآورد دبی پیک لحظه ایاولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی در برآورد بارش-رواناب در حوضه آبخیز سد زایندهروداولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل فرسایش پذیری رودخانه فیروزه شاه جوب بجنوردهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان برآورد دبی های اوج سیلابی با استفاده از آمار دبی حدکثر روزانه در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک یرانهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
18دریافت فایل PDF مقالهمعرفی شاخص جدیدی برای تشخیص و تعیین خشکسالی و شدت ، تداوم و وسعت آن درمناطق خشک ایرانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت و نقش آلگوریتم SEBAL دراستفاده بهینه از منابع آب حوزه های آبخیزپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه کارایی روشهای مختلف جهت بازسازی و تطویل داده های هیدرولوژیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
21دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای ارزیابی طرح های بیولوژیکی آبخیزداریپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل اقلیمی در دقت پیشبینی خشکسالی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی درمنطقه یزدپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت شیمیایی منابع آب حوزه میل سفید - جهان آباد یزدپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اقلیم و رژیم جریانهای موجود در مناطق مختلف در ایرانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای هیدروگراف واحدSCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد)ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزارHEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد)ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل بارش-رواناب IHACRES در پیش بینی سیلابهای شهری(مطالعه موردی:حوزه آبخیز رودخانه اعظم هرات-یزد)اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
28دریافت فایل PDF مقالهبیمه سیلاب راهکاری دشوار ولی ضروری برای ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
29دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنهچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در اورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثردر تشدید فرسایش بادی مطالعه موردی منطقه مروست استان یزددومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم پخش سیلاب روی خصوصیات خاک و تغییر حساسیت آن به فرسایش بادی مطالعه موردیک پخش سیلاب هراتدومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار1389
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی هوش مصنوعی کامپیوتر در تخمین داده های مفقود شده هیدرولوژیدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد سدهای زیرزمینی در کنترل جریان و تامین آب مورد نیاز در مناطق خشک و نیمه خشکهمایش علمی چالش آب در استان قم1389
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بروقوع خشکسالی درحوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزدهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر روش های اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزارArcGISبر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکزهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی دقت روابط تجربی برآورد زمان تمرکز جریان های سطحی حوزه های آبخیز مناطق خشکهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS – MO برای مناطق شهریهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و الگوریتم سبال مطالعه موردی باغات پسته اردکان یزدسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
39دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع آب پساب و کاربردهای آن در کشاورزیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتغ ییر اقلیم بر روی رژیم جریان درنقاط مختلف ایرانچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
41دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد تحت تأثیر تغ ییر اقلیمچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر خشکسالی برتغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه اعظمنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خشکسالی برروند تغییرات آبدهی قنوات(مطالعه موردی دشت بهاباد یزد)نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی برخی روشهای داده کاوی در مطالعات مربوط به منابع آباولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب1390
45دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی خشکسالی تحت تاثیر تغییر اقلیم در سه دهه اینده به کمک مدلهای چرخش عمومی مطالعه موردی ایستگاه یزدچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک مطالعه موردی: حوزه رودخانه اعظم هرات - یزدچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فناوری باروری ابرها جهت افزایش بارندگی و توسعه منابع آبی در مناطق خشکچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روشهای تجربی براورد ارتفاع رواناب در حوزه های فاقد آمارچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خشکسالی بر کاهش سطح آبهای زیرزمینی و آبدهی قنوات در دشت بهاباد یزدهمایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب1390
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر خشکیدگی قنات های دشت هرات با تکیه بر سیاست های بهره برداریهمایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب1390
51دریافت فایل PDF مقالهبهکارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه سنگانه خراسان رضوی)پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهدپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش حوزه سد طرق مشهدپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد- اردکاناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
55دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بارمعلق رودخانه با استفاده ازمدلهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طبقه بندی جریانهای رسوبی دردقت تخمین رسوبات معلق با استفاده ازمدل درختان تصمیم گیریاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیر زمینی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز تاسران،استان همدان)اولین همایش ملی بحران آب1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل تولید متوسط رواناب سالانه دردوران زمین شناسی سنوزوئیک مطالعه موردی حوزه های آبخیز لرستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب برسطح آب زیرزمینی با استفاده ازآزمون من ویتنی مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همداننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی دبی رسوب حوزه آبخیز زاینده رود مطالعه موردی: زیرحوزه مندرجاننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی سازه های کنترل سیلاب برتغذیه آبخوان با استفاده ازمدل مادفلو مطالعه موردی دشت خانمیرزانهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
62دریافت فایل PDF مقالهنقش عملیات آبخیزداری درمدیریت پایدارحوزه آبخیز مطالعه موردی: حوزه بیداخوید استان یزدنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بربرخی ازویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده ازآزمون من ویتنی مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همداننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
64دریافت فایل PDF مقالهآنالیز سیلخیزی حوزه های آبخیز بالادست شهری (مطالعه موردی: حوزه های ابخیز طرقبه و حصار ـ دهبار)همایش ملی آب، انسان و زمین 1393
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل درختان تصمیم گیری در برآورد رسوبات معلق رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز باباامان، خراسان شمالی)اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر پخش سیلاب بر روی نفوذ پذیری خاک و بررسی میزان نفوذ رسوب در منطقه پخش سیلاب (مطالعه موردی: پخش سیلاب هرات)دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست1393
67دریافت فایل PDF مقالهساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونهبردار دیجیتالی رسوب معلقکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
68دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش فاثو پنمن مانتیث با برخی روش های دیگر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع(مطالعه موردی: حوزه اسکندری در استان اصفهان)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق واقعی در دوره های آتی به کمک الگوریتم توازن انرژی سبال و مدل های گردش عمومی جودومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
70دریافت فایل PDF مقالهنقاط آب گرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد توسط مدل SWMMدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر لحظه ایدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
72دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه کشف رود با کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره (AHP)دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم و باروری ابرها بر رواناب رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قلقل رود حوضه آبریز تویسرکان)دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استحصال آب باران به وسیله کنتور فارو، چاله های کپه، و هلالی آبگیر ی در استقرار سه گونه مرتعی در مرتع چاهدر مشهدچهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار بندسارها به عنوان سازه های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه جنوب سبزوار)چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1394
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی رطوبت حاصل از استحصال آب باران در خاک در ساختارهای کنتور فارو ، چاله های کپه و هلالی آبگیر در مراتع چاهدر مشهدچهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1394
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلابپنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1396
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیش بینی جریان های سیلابیپنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1396
79دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای مالچ بر استقرار گیاه برگ نقره ای (Krasheninnikovia ceratoides) در چاله های کپه کاریکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
80دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین الگوهای پوشش گیاهی با میزان رسوب دهی حوضه با استفاده از مدلسازی هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد فریمان)کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
81دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی مناطق بحرانی تولید رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWATکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
82دریافت فایل PDF مقالهتعیین نقاط آبگرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد با هدف استحصال آب بارانششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396
83دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای مالچ بر دما و رطوبت خاک در چاله های هلالی آبگیر مرتعششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396
84دریافت فایل PDF مقالهروش ترکیبی استحصال آب باران و پساب بی ضرر خانگی جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز شهری (مطالعه موردی: مشهد)ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396

مقالات محمدتقی دستورانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهترکیب روش شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی برای پیش بینی دقیق تر جریان رودخانهمجله آب و فاضلاب1383
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی بسته های نرم افزاری مختلف در شبیه سازی جریان در زیر پلهامجله آب و فاضلاب1385
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و برآورد اجزای بیلان آبی در حوزه های مناطق خشک با به کارگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد یزدمجله آب و فاضلاب1390
4دریافت فایل PDF مقالهکارایی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی در مدل سازی بارش - رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده رودمجله آب و فاضلاب1390
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربریاراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندریفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1396
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات آب مغناطیسی بر احیای بیابان در مناطق خشک با استفاده از شاخص های مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهیفصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی1397
7دریافت فایل PDF مقالهکالیبراسیون و ارزیابی مدل SWMM در شبیه سازی رواناب منطقه 9 شهرداری مشهددو فصلنامه آب و توسعه پایدار1397
تاریخ ایجاد رزومه: 25 تیر 1398 - تعداد مشاهده 115 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدتقی دستورانی

تماس با محمدتقی دستورانی


به اشتراک گذاری صفحه محمدتقی دستورانی

پشتیبانی