آقای دکتر عباسعلی قزل سوفلو

Dr. Abasali Ghezel sofloo

استادیار دانشگاه آزاد مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180415)

84
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی