آقای دکتر عباس خاشعی سیوکی

Dr. Abbas Khashei-siuki

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176340)

206
170
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی