آقای دکتر سید مجید میرلطیفی

Dr. Seyyed Majid Mir lotfi

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366632)

49
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی