آقای مجید وظیفه دوست

Majid Vazifeh Doost

هیات علمی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (291710)

61
59
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی