آقای سهراب حجام

Sohrab Hejam

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185222)

44
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی