آقای دکتر عباس رنجبر سعادت آبادی

Dr. Abbas Ranjbar SaadatAbadi

عضو هیات علمی سازمان هواشناسی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401643)

28
23
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی