خانم دکتر آزاده اربابی سبزواری

Dr. Azade Arbabi Sabzevari

عضو هیات علمی واحد اسلامشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (495976)

41
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی