پایش علمی در شهر اسلامشهر

32کنفرانس3ژورنال
3,819سند علمی
2مرکز علمی
40پژوهشگر
شهرداری اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر در رتبه 15 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 79 مقاله برای شهرداری اسلامشهر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اسلامشهر در تهیه و انتشار 119 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر اسلامشهر
مراکز علمی شهر اسلامشهر