آقای دکتر محسن رنجبر

Dr. Mohsen Ranjbar

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347025)

21
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی