خانم دکتر سحر تاج بخش

Dr. Sahar Tajbakhsh

رئیس سازمان هواشناسی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178487)

28
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی