آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

Dr. AbbasAli Ali Akbari Bidokhti

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315164)

127
78
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی